Achtergrond Judikje Kiers

Judikje Kiers (1962) studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. Haar carrière begon in het Frans Hals Museum in Haarlem en daarna was zij  werkzaam onder andere in het Rijksmuseum (waar ze Frans van der Avert leerde kennen) en als docent aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie.

In 2001 werd ze directrice van Museum Ons' Lieve Heer op Solder, dat in de afgelopen jaren onder haar leiding compleet is vernieuwd. Door haar inzet en visie werd het museum zo’n groot succes dat een uitbreiding in het buurpand en een ondergrondse passage de enige oplossing boden voor het gestegen aantal bezoekers (van 50.000 naar 120.000 per jaar) en het tentoonstellen van de verschillende voorwerpen. In 2009 combineerde zij die functie met het directeurschap van het Bijbels Museum / Cromhouthuis. Onder de noemer Amsterdam Heritage Museums werken de 4 musea  (Amsterdam Museum, Willet-Holthuysen, Ons Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum / Cromhouthuis) sinds 2010 steeds nauwer met elkaar samen. 
Naast haar werkzaamheden als directeur bekleedt Judikje Kiers  ook de volgende nevenfuncties: bestuurslid van Stichting De Gouden Ganzenveer, bestuurslid Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea en bestuurslid Stichting Z/ daklozenmagazine. Tevens is zij vicevoorzitter van het Overleg Amsterdamse Musea.

Doel met Amsterdam Museum nu en voor de toekomst
Haar grootste uitdaging de komende jaren wordt het inrichten, vormgeven en/of misschien zelfs het opnieuw huisvesten van het Amsterdam Museum. Het oude Burgerweeshuis waar het museum nu is gevestigd is niet gebouwd om tentoon te stellen, ook al is het een prachtig historisch pand en geeft het een goed beeld van oud Amsterdam. Tegelijkertijd is het lastig om een locatie te vinden die de ziel van Amsterdam zo weergeeft dat het een weerspiegeling is van het oude en het nieuwe, een plek die symbool  staat voor de inhoud en de historische brug slaat tussen  nu en toen.

De bestaande samenwerking tussen Museum Ons' Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum enerzijds en Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen anderzijds wordt verder gecontinueerd. Dit komt vooral tot uiting in het gezamenlijk optrekken bij initiatieven en tentoonstellingen, maar ook het opnieuw beoordelen waar de grote verzameling voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum het best tentoongesteld kan worden. . Zo zijn er nu honderden objecten uit het depot van het Amsterdam Museum in het Cromhouthuis te zien, die een prachtig beeld van de Amsterdamse geschiedenis van rijke Amsterdammers tonen. Deze intensieve samenwerking zal verder worden ontwikkeld.

Samen met de stad
Het Amsterdam Museum richt zich zeker niet alleen op toeristen, maar wil ook vanuit de historische gedachte de (wederzijdse) verbinding leggen met de Amsterdammer van nu. De 180 nationaliteiten die Amsterdam rijk is en ook bij Amsterdam Marketing hoog op de agenda staan, zijn er door de geschiedenis heen komen wonen en leven in meer en mindere mate loyaal en in tolerantie met elkaar samen. Dat maakte deze stad uniek om te leven, te bezoeken en te werken en dat is het nog steeds. Judikje Kiers ziet het dan ook als een van de taken van het museum om de verschillende lagen van de stad bij elkaar te brengen en iedereen in contact te brengen met de geschiedenis en identiteit van Amsterdam. Openheid is daarin het kernwoord, niet in de eerste plaats in de dagelijkse leiding van haar team, maar ook naar buiten, naar de bezoekers en bewoners van de stad. Door jezelf open te stellen voor een ander schep je de basis voor tolerantie, en dat hebben we nodig om prettig naast elkaar te kunnen samenleven.

Eigenlijk zou iedereen die in Amsterdam zaken komt  doen of komt wonen, eerst even een rondje door het museum moeten maken, zodat men het DNA van de stad en het ontstaan van de identiteit leert kennen, want deze is niet in een zin te vatten.

Wij wensen Judikje Kiers heel veel succes en plezier en kijken uit naar de toekomst die zij het Amsterdam Museum gaat geven.