Het NACO Huisje

Voor wie niet weet over welk huisje het gaat: het houten gebouwtje op palen in Amsterdamse School-stijl met Indische invloeden stond tot begin van deze eeuw op steiger 7  achter het Centraal Station. Het terugbrengen ervan past uitstekend in de missie van het bedrijf. Dus als het aan Stadsherstel ligt krijgt het rijksmonument weer een mooie plek aan wat nu de IJ boulevard heet. Als het straks lukt om eigenaar te worden van het NACO huisje, dat momenteel staat te verloederen op een industrieterrein in Zaandam, wordt dat feestelijk met iedereen gedeeld. Omdat de restauratie duur is en de mogelijkheden voor exploitatie van het gebouwtje beperkt zijn, start Stadsherstel daarvoor met crowdfunding zodat iedereen een steentje kan bijdragen.

Zestig jaar de stad herstellen

Als je de stad door de ogen van de toerist bekijkt lijkt het alsof ze er altijd zo heeft bijgestaan. De ogen van bewoners  zien het verschil tussen toen en nu. Het was in 1956 – toen de stad er verloederd bij lag en de gemeente het plan opvatte om grootscheeps te saneren om ruimte te maken voor nieuwbouw en brede autoboulevards – dat Stadsherstel Amsterdam door een groep bezorgde Amsterdammers werd opgericht. De samenwerking van topmensen uit het bedrijfsleven en betrokken kunstenaars leidde tot de oprichting van een vennootschap met maatschappelijk doel, waarvan de aandeelhouders een bescheiden dividend ontvangen. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen aankopen en restaureren.

Vanaf het begin speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol.

Zonder de financiële bijdragen  van het bedrijfsleven zouden de aankopen van het eerste uur niet mogelijk zijn geweest. Met het startkapitaal van 1.1 miljoen gulden kunnen de eerste krotten, Brouwersgracht 86 en Zandhoek 13 worden gekocht. Het systeem is simpel. Aankopen, restaureren en verhuren. De leefbaarheid van de buurt en stad staat daarbij voorop. In de eerste jaren gaat dat pand voor pand. Stadsherstel is dan vooral geïnteresseerd in hoekpanden. Als die eenmaal zijn opgeknapt fungeren ze als boekensteunen voor de aanpalende panden, die vervolgens ook worden opgeknapt waardoor de buurt een beter aanzien krijgt. Een duidelijk voorbeeld daarvan is te zien in de straten rond het Amstelveld. Nu een zeer gewilde woonbuurt. Zo niet in de jaren 80, met prostitutie in de Utrechtsestraat en op Reguliersgracht, het Amstelveld als overvolle parkeerplaats en de Amstelkerk, waar Stadsherstel sinds 1990 zelf zetelt, een verpauperd gebouw, waar het onkruid uit de kozijnen groeit.

Stadsherstel is de missie

Stadsherstel is haar missie, het redden en behouden van in verval geraakt monumentaal of beeldbepalend erfgoed, in al die jaren trouw gebleven. Leefbaarheid is altijd een thema gebleven. Woningen realiseren boven kleinschalige winkelpanden draagt bij aan de cohesie in de buurt. Nog steeds worden vervallen panden in Amsterdam, zoals die  in de Foeliedwarsstraat opgekocht, gerestaureerd en onderhouden. Maar ook andere bijzondere, monumentale panden zoals  kerken, forten, molens en gemalen mogen zich verheugen in de belangstelling van Stadsherstel. Die laatste krijgen doorgaans een andere bestemming, waarbij wordt gestreefd naar publieke toegankelijkheid. Ook het werkgebied is uitgebreid naar de metropoolregio Amsterdam. Inmiddels bezit Stadsherstel 600 monumentale gebouwen, waarin 350 bedrijfsruimten en 1.000 woningen Jaarlijks investeert Stadsherstel ruim 15 miljoen in de aankoop, restauratie en onderhoud van haar panden.

Het bedrijfsleven is Stadsherstel blijven steunen. De aandeelhouders zijn trouw, de vriendenvereniging heeft ook bedrijfslidmaatschappen en bedrijven weten de weg te vinden naar een aantal bijzondere locaties van Stadsherstel die worden verhuurd voor culturele en commerciële evenementen.