Onze organisatie is volop in gesprek met de stakeholders van de verschillende partijen om te praten over onderwerpen die onze missie raken: drukte, overlast door drukte, aanhoudende belangstelling voor Amsterdam en de manier waarop we deze uitdagingen tegemoet kunnen treden. Onlangs presenteerde de task force toeristische sector een white paper waarin zij hun visie op de stad en de mogelijke oplossingen voor de uitdagingen toelichten. Amsterdam Marketing is voor een deel afhankelijk van subsidie van de gemeente Amsterdam. Tijdens de vele gesprekken die we voeren komt naar voren dat onze stakeholders slechts ten dele weten wat wij doen en beeldvorming ontstaat op basis van aannames. In de lobby leunen we ook op onze partners die op basis van ervaring mee kunnen praten over onze visie, strategie en aanpak. Onze stem aldus kunnen versterken.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe aanpak integrale citymarketing.