Het gaat om vergaderingen met ministers en ambtenaren uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Ook zal er veel politieke pers aanwezig zijn. Er zijn 13 ministeriële vergaderingen met vakministers georganiseerd in het naastgelegen Scheepvaartmuseum. 


Amsterdam zal door middel van stadsdecoratie worden aangekleed om de EU-bezoekers welkom te heten en ook om de verbinding met culturele evenementen te leggen – zo zijn er verschillende evenementen in bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger, Lloyd Hotel, op Kop van Java en in de Stadsschouwburg. Bij de muur van het Marineterrein komt een installatie genaamd The Wall waar gedurende de zes maanden kunstwerken worden getoond. Tevens zal een Nachtburgemeestersconferentie plaatsvinden.

Op het Marineterrein zal veel Dutch Design te zien zijn. Tevens zal tijdens het voorzitterschap een reizende tentoonstelling te zien zijn in de stad. De tentoonstelling bestaat uit portretten van 28 Amsterdammers met verschillende Europese nationaliteiten. Hiermee sluit de tentoonstelling aan bij de campagne die Amsterdam Marketing in 2016 start: ‘Amsterdam 180 nationaliteiten”.  

Momenteel is Luxemburg de huidige voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Na Nederland is Slowakije voorzitter.