Helaas zijn wij er dus niet in geslaagd de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het bezuinigen op de activiteiten van Amsterdam Marketing onverstandig is, zoals verwoord in ondermeer onze brief aan de raadsleden. Natuurlijk zal dit besluit gevolgen hebben voor onze activiteiten en zal bij het huidige voorstel het afgesproken dashboard niet kunnen worden gerealiseerd. Wat het exact betekent kunnen we pas in een later stadium kenbaar maken. Op korte termijn heeft het nog geen gevolgen voor onze plannen en activiteiten.

Wij zijn in ieder geval dankbaar voor de steun die wij vanuit onze partners hebben ondervonden. Ook zij hebben hun (politieke) contacten aangesproken, open brieven gestuurd naar de raadsleden en in de media en op sociale media, etc. duidelijk gemaakt dat de voorgestelde korting onverstandig is. Het sterkt ons in ieder geval in de gedachte dat ons netwerk gelooft in onze aanpak, in citymarketing en citybranding binnen een publiek-private setting. Iets waar we in de toekomst zeker op voort kunnen bouwen. Nogmaals dank en wordt vervolgd….

Frans van der Avert, algemeen directeur
Eduard Pieter Oud, zakelijk directeur