Amsterdam wederom in Top 10 congressteden

Ondanks het feit dat Amsterdam in 2012 acht congressen meer heeft mogen verwelkomen dan in het voorafgaande jaar is Amsterdam van de 8e naar de 10eplaats verschoven. Juist in het licht van de economische recessie en de stijgende concurrentie van andere steden is dit een goed resultaat. Daarbij stijgt het aantal congresbezoekers in Amsterdam ieder jaar. In vergelijking met 2008 hebben in 2012 meer dan 300.000 extra deelnemers aan congressen en meetings de stad bezocht.

Amsterdam werkt al jaren intensief aan het continu verbeteren en verstevigen van de congressector, welke van groot economisch belang is voor de stad. De samenwerking tussen o.a. Amsterdam Marketing, de hotelsector, de gemeente Amsterdam en Amsterdam RAI werpt haar vruchten af.  Zo is recentelijk een overeenkomst gesloten met de hotelsector en kunnen per congres 16.000 kamers aangeboden worden met het ‘I amsterdam Approved’ keurmerk. Ook biedt Amsterdam op veel meer plekken vergaderaccommodaties en heeft Amsterdam Arena zojuist een nieuw conferentie centrum gebouwd en richt de Beurs van Berlage zich nu ook op het aantrekken van meerdaagse internationale congressen.

Elk jaar inventariseert ICCA de internationale associatiecongressen, welke wereldwijd plaatsvinden. ICCA neemt in haar statistieken alleen congressen van associaties op en hanteert vaste criteria voor een internationaal congres. Om in de ranking meegenomen te worden dient een congres minstens 50 participanten te tellen, meer dan eens plaats te vinden en bovendien moet de congreslocatie tenminste rouleren over drie verschillende landen. In deze congressector neemt ondanks de recessie het aantal congressen per jaar toe, doordat de verenigingen die de congressen organiseren statutair verplicht zijn hun jaarlijkse bijeenkomst te houden.

ICCA ranglijst congressteden 2012

Plaats

Stad

# Meetings 2012

Plaats

Stad

# Meetings 2011

1

Wenen

195

1

Wenen

181

2

Parijs

181

2

Parijs

174

3

Berlijn

172

3

Barcelona

150

4

Madrid

164

4

Berlijn

147

5

Barcelona

154

5

Singapore

142

6

Londen

150

6

Madrid

130

 

Singapore

150

7

London

115

8

Copenhagen

137

8

Amsterdam

114

9

Istanbul

128

9

Istanbul

113

10

Amsterdam

122

10

Beijing

111

 

ICCA = International Conference & Convention Association

Voor meer info zakelijk Amsterdam: http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business