In 2015 is Amsterdam gezakt van plek nummer 8 naar 12. Hoewel ICCA met haar tellingen slechts 10 tot 15% van de internationale, roulerende congressen meetelt is het geen goed nieuws. In een eerste reactie hebben wij laten weten dat de oorzaak voor een belangrijk deel ligt bij de groeiende concurrentie. Niet alleen in het buitenland, maar ook steden als Rotterdam en Den Haag maken substantieel (extra) geld vrij.

In Amsterdam kennen we al jaren het programma Pro Congress voor de promotie van Amsterdam als congresbestemming. De gemeente draagt hier jaarlijks € 450.000 aan bij, een bedrag dat wordt verdubbeld door de sector. Het college van B&W heeft echter besloten om deze gelden vanaf 2017 niet meer beschikbaar te stellen. Dat is slecht nieuws, zeker als je kijkt naar het belang van congressen voor Amsterdam, wat wij in een aparte flyer nog eens hebben kenbaar gemaakt.

Uiteindelijke besluitvorming gebeurt in juli door de gemeenteraad. Alle raadsleden hebben daarom de informatieve flyer ontvangen en wij zullen hen proberen te overtuigen dat de keuze om meerdere redenen niet verstandig is. Daar hebben we ook de steun van onze (congres)stakeholders bij nodig. Argumenten die wij gebruiken zijn ondermeer het economisch belang, de positieve invloed van congresgangers in de balansdiscussie en de waarde van de congresganger voor ons cultureel aanbod.

Niet alleen schrapt de gemeente het project Pro Congress, ook de financiële bijdrage (buiten Amsterdam Marketing om) aan het faciliteren van het grootste congres van de stad IBC jaarlijks in september vervalt per 2017. Komende week zitten wij met de Task Force Citywide Congresses / MICE adviesraad om tafel om te kijken hoe we nu het best kunnen acteren.