Er was een gevarieerd programma samengesteld dat zeer gewaardeerd werd door de bezoekers van 24H. Het event werd goed bezocht, de deelnemers waren enthousiast en er hing een goede sfeer. De diverse workshops die werden gegeven in o.a. de Openbare Werkplaats (lassen & smeden) en door de Volksuniversiteit had de interesse van veel bezoekers. Maar ook een presentatie Waterkefir brouwen en een Van Moof fiets uitproberen trok veel bezoekers. Daarnaast waren er vele romantici die wel voor één dag wilden trouwen met hun lief in het Manor hotel.

De aandacht in diverse media (o.a. Parool, NRC, Echo, Telegraaf, RTV NH, AT5) en de inzet van de eigen communicatie middelen van Amsterdam Marketing (social campagne, website, 24H flyer in de Uitkrant, verspreiding van de 24H flyer via groot Amsterdam) heeft veel bewoners van Amsterdam naar 24H Oost doen komen. De volgende editie vindt plaats in Amsterdam West op 12 en 13 maart. Het programma is te vinden op iamsterdam.nl/24H.