Onze dienstverlenende activiteiten tillen de cityhospitality naar een hoger niveau. Een gastvrije stad speelt een belangrijke rol in de beleving van bezoekers en bewoners en draagt in grote mate bij aan de algehele waardering. Tot slot is het cluster Relaties het centrale aanspreekpunt voor de vele partners van Amsterdam Marketing.

Marketing

De marketingactiviteit is onderverdeeld in consumer marketing en business marketing.

Consumer marketing richt zich op Amsterdammers en op nationale en internationale bezoekers. Voor Amsterdammers en bewoners van de Metropool Amsterdam richten we ons op cultuurparticipatie door het culturele aanbod zo optimaal mogelijk via on- en offline kanalen aan te bieden. Met het project ´24H – ontdek je stad´ laten we bewoners kennismaken met de verborgen parels in de minder bekende gebieden van Amsterdam. Voor bezoekers vervullen we sinds een aantal jaren alleen een gidsfunctie om spreiding in ruimte (de stad en Metropool) en tijd te bevorderen. Zo besteden we veel aandacht aan de verschillende buurten van Amsterdam. In onze campagnes voor bezoekers staat spreiding dus altijd centraal.  We investeren niet meer in campagnes om meer bezoekers naar Amsterdam te krijgen. Wel organiseert Amsterdam Marketing persreizen voor binnen- en buitenlandse pers om het diverse aanbod (cultureel, culinair en ondernemerschap) in verschillende buurten van de stad en de Metropool onder de aandacht te brengen.

Business marketing promoot Metropool Amsterdam nationaal en internationaal als ideale locatie om te investeren, een bedrijf te vestigen en een congres of zakelijke bijeenkomst te organiseren. Onze voornaamste taak ligt hier in het bijeen brengen van vraag en aanbod.

De twee marketingactiviteiten worden door lijnafdelingen ondersteund: Digital Media (verantwoordelijk voor de totale online marketing), Publishing (verantwoordelijk voor de totstandkoming van onze magazines en de algehele vormgeving) en Pers & Communicatie (het arrangeren van persreizen voor internationale media, deelnemen aan persevents en verzorgen van onze corporate communicatie).

Dienstverlening

Amsterdam Marketing ziet cityhospitality als essentieel onderdeel van citymarketing. Om de gastvrijheid te optimaliseren, verlenen wij diensten aan bezoekers, bewoners, overheden en partners uit het bedrijfsleven, de culturele sector en het onderwijs. Wij doen dit onder andere in onze I amsterdam Visitor Centres, de agentschappen, de Last Minute Ticketshops, ons Servicecenter en onze hospitalitytrainingen.

Om de dienstverlenende activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren zijn onderzoek, ontwikkeling en advies onmisbaar. Wij verzamelen gegevens over actuele marktontwikkelingen als basis voor ons marketingbeleid en dat van onze relaties. Daarnaast verzamelen, beheren en distribueren wij data op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. We verspreiden deze informatie via onze databank, websites, printmedia en informatiepunten.

Relaties

Het cluster Relaties onderhoudt het contact met bestaande partners en overtuigt potentiële partners deel te nemen aan de integrale citymarketing. Voor de verschillende soorten partners zijn diverse partnerships ontwikkeld. Naast relatiebeheer omvat dit cluster ook salesactiviteiten voor diensten, producten en advertentiemogelijkheden van Amsterdam Marketing.

Stafdiensten 

Ter ondersteuning van de werkzaamheden binnen de drie bovengenoemde clusters, is er binnen Amsterdam Marketing een aantal stafdiensten.

  • Facility Management

De afdeling Facility Management is o.a. verantwoordelijk voor de hosting van de website Iamsterdam.com, de technologie rond de I amsterdam City Card en de telefoondienst binnen Amsterdam Marketing. Daarnaast beheert deze afdeling de inkoop van goederen (inclusief de verkoopproducten van I amsterdam Visitor Centres zoals de I amsterdam City Cards), de afhandeling van orders en het bevoorraden van de kantoren.

  • Financiën & Administratie

Financiën en Administratie verzorgt – zoals de naam aangeeft - alle financiële handelingen en rapportages en andere administratieve taken, zodat Amsterdam Marketing zowel intern als extern volledig financiële verantwoording kan afleggen.

  • Human Resources

Human Resources richt zich op o.a. werving en selectie, personeels- en salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. De afdeling adviseert en ondersteunt medewerkers, managers en directie in een breed scala aan onderwerpen, en fungeert als vertrouwenspersoon.