Hospitality Support


De afdeling Hospitality Support is een ondersteunende afdeling voor alles wat te maken heeft met consumentendienstverlening. De belangrijkste activiteiten hebben betrekking op het begeleiden van de eigen I amsterdam Visitor Centres en VVV agentschappen bij (contract)partners in de Metropool, bijvoorbeeld bij het assortiment. Daarbij produceert de afdeling de I amsterdam City Card. Ook wordt het promotiebeleid voor het VVV assortiment en locaties verzorgd.

VVV licentiehouder


Amsterdam Marketing kiest bewust voor het gebruik van het VVV beeldmerk binnen haar consumentendienstverlening, want met name op de Nederlandse en nabije markten heeft dit merk een grote waarde. De afspraken over de VVV licentie zijn gemaakt met de merkeigenaar VVV Nederland. Om de internationale herkenbaarheid van de 'tourist information' te versterken, combineren we in de stad Amsterdam het VVV beeldmerk met de informatie 'i'. Het gebruik van de I amsterdam brand versterkt de impact van beide merken.

Database


Amsterdam Marketing maakt gebruik van een zes-talige database, waarbij zowel de VVV medewerkers als de ondernemer of organisator van evenementen zelf gegevens kunnen bijhouden. Amsterdam Marketing streeft ernaar deze gegevens op zoveel mogelijk relevante plaatsen te laten terugkomen. Vanzelfsprekend gaat het hierbij om de website Iamsterdam.com, maar ook om websites van derden zoals VVV.nl en (Noord-)Holland.com. Hoe (uitgebreid) de ondernemers in de database zijn opgenomen, hangt af van het partnership dat zij met Amsterdam Marketing hebben afgesloten.