Visie op water recreatie in Noord-Holland 2030

Provincie Noord-Holland | 2016 | Rapport

Bekijk de lange termijn visie op het behouden en versterken van de provincie Noord-Holland als waterprovincie op het gebied van water recreatie. In dit rapport is te lezen wat de ambities op economisch en maatschappelijk belang zijn.

Bekijk hier de presentatie

Ontwikkeling Watersport IJsselmeergebied

Provincie Noord-Holland | 2012 | Rapport

Deze rapportage voor de provincie Noord-Holland geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied inclusief Randmeren, hierna te noemen „IJsselmeergebied‟. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Noord-Holland ten opzichte van ontwikkelingen in het hele IJsselmeergebied.

Bekijk het rapport

Regionale Factsheets watersportsector

Provincie Noord-Holland | 2011 | Factsheet

Per regio schetst Provincie Noord-Holland het profiel van de watersport en gaat het in op de trends en ontwikkelingen van het betreffende gebied.

Bekijk de factsheet

Eindrapport inventarisatie watersportsector Noord-Holland

Provincie Noord-Holland | 2012 | Rapport

Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van waterrecreatie en –toerisme in Noord-Holland en welke kansen en knelpunten liggen de provincie Noord-Holland voor?

Bekijk het artikel

Passenger shipping: out of the blue

Erasmus Universiteit | 2010 | Rapport

De economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland in 2010.

Bekijk het artikel