Festivals pakken hun kansen 

MMNieuws | 2014 | Artikel

Sport- en cultuurevenementen zijn van grote maatschappelijke en economische waarde voor provincies en gemeenten: inwoners, bezoekers en toeristen hebben er plezier van en ondernemers en organisaties hebben meer inkomsten. Dit artikel gaat in op de toegevoegde waarde van het publiek en overige partners als participant van festivals en evenementen. Door middel van zes tips en praktijkvoorbeelden wordt getoond dat hierdoor het evenement er sterker van wordt, het draagvlak groeit en de lokale economie profiteert.

Lees het artikel

Duurzame monumentenzorg 

MMNieuws | 2014 | Artikel

Dit artikel bespreekt niet alleen de bijzonderheid en het belang van beschermde monumenten, maar ook van de talrijke historische gebouwen die niet officieel beschermd zijn maar wel degelijk cultuurhistorische waarden bezitten. Als we al deze bijzondere gebouwen in gebruik willen houden moeten we op zoek gaan naar oplossingen.

Lees het artikel

Maatschappelijke waarde

MMNieuws | 2014 | Artikel

In dit artikel wordt een nieuw fundament voor kunst- en cultuurbeleid besproken. De afgelopen jaren is het toverwoord voor deze sector ‘cultureel ondernemerschap’. Culturele instellingen worden geacht artistieke, zakelijke en maatschappelijke waarde te creëren. De topinstellingen zijn het beste tot cultureel ondernemerschap in staat gebleken. De nieuwste pijlen van het cultuurbeleid worden echter gericht op de maatschappelijke waarde. Daar liggen voor die kleinere instellingen juist meer kansen.

Lees het artikel

Economische factor erfgoedtoerisme

Recreatie & Toerisme | 2013 | Artikel

De laatste tijd wordt er veel gepraat en geschreven over erfgoedtoerisme. Erfgoed wordt dan gezien als economische factor, een manier om geld te verdienen, terwijl het voorheen vaak alleen werd gezien als kostenpost. Erfgoedtoerisme is een heel specifieke vorm van toerisme, waarbij de plaatsen en activiteiten worden bezocht die de verhalen en mensen uit het verleden vertegenwoordigen.

Bekijk het artikel

Effecten van de economische crisis in de cultuursector

APE / 2012 / Rapport

De economische crisis maakt het moeilijker voor de cultuursector om eigen inkomsten te verwerven, zowel voor het gesubsidieerde als het commerciële deel van de sector. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft APE de effecten van de economische crisis op de op de sectoren film, beeldende kunst, podiumkunsten en musea onderzocht.

Bekijk hier het rapport

Kunst 2.0: In gesprek met de organisatoren van Museum Minutes

MMNieuws| 2012 | Artikel

Een interview met cultuuradviseur en initiatiefnemer Johan Idema en Kunsthaldirecteur Emely Ansenk na het openen van de tentoonstelling Museum Minutes in de Kunsthal Rotterdam. Bij deze tentoonstelling werden moderne en hedendaagse kunstwerken zo gepresenteerd, dat bezoekers er langer en beter naar konden kijken.

Lees het artikel

Marktgerichte en identiteitsversterkende verkoopproducten

Stad Mortsel | 2011 | Rapport

In dit project onderzoeken negen partners in Zuid-Nederland en Vlaanderen hoe ze hun historische verdedigingswerken op een innovatieve en duurzame wijze kunnen ontwikkelen en zo het toerisme en de economische structuur kunnen versterken.

Bekijk het rapport

Cultural tourism and local development

Tilburg University & NHTV | Presentatie

In deze presentatie worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van cultuurtoerisme besproken. Onderwerpen die in dit rapport aan bod komen zijn hoe cultuurtoerisme bijdraagt aan de lokale ontwikkeling, de belangrijkste kwalitatieve trends, de verschillende soorten culturele toeristen, de ontwikkeling van de beleveniseconomie en het nieuwe culturele toerisme.

Bekijk hier de presentatie