Amsterdam heeft de afgelopen jaren enorme veranderingen doorgemaakt wat betreft de vraag en het aanbod van cultuur. De consument oriënteert zich online, bestelt steeds later en heeft een bredere interesse dan voorheen. Om goed in te kunnen blijven spelen op deze ontwikkelingen heeft Amsterdam Marketing een werkgroep opgericht met daarin een afvaardiging van de culturele sector. 

Amsterdam Marketing richt zich op het gidsen van consumenten en helpt hen een keuze te maken. Het kopen van een ticket (conversie) en het bezoeken, ligt bij de culturele instellingen zelf.

Doel & doelgroep

Cultuur 2.0 is primair gericht op bewoners van Metropool Amsterdam en daarnaast ook bezoekers uit de rest van Nederland. In overleg met de werkgroep is gekozen voor een aanpak waarin doelgroepen met bestaande culturele interesse door Amsterdam Marketing door het aanbod worden gegidst om hen een keer vaker, maar ook anders, cultuur te laten consumeren en daarmee de culturele consumptie te verhogen. In 2018 consumeert de 80% inwoners van Amsterdam minimaal 2 keer per jaar cultuur. 

De afdeling Consumer Marketing coördineert de optimalisatie en doorontwikkeling van de eigen communicatiemiddelen van Amsterdam Marketing en produceert een meerjarige campagne waarmee iamsterdam.com/uit positioneert als de centrale plek in Amsterdam voor culturele informatie. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur een email naar [email protected].