24H Amsterdam is de gelegenheid om handelsgeest, innovatie en creativiteit te tonen en te ervaren. Allerlei soorten bedrijven, (culturele) instellingen en onontdekte broedplaatsen openen hun deuren voor een exclusief kijkje in hun vaak onzichtbare keuken. 

Doel & doelgroep

De primaire doelgroep is de Amsterdammer zelf. Met 24H worden de bewoners van de stad gestimuleerd om in contact te komen met ondernemers, buurtbewoners en culturele instellingen in hun eigen stadsdeel of juist in een ander stadsdeel. Daarnaast heeft het evenement als doel bezoeken aan diverse stadsdelen buiten het stadscentrum (spreiding in ruimte), verdeeld over het jaar (spreiding in tijd) door bewoners te bevorderen. Het uiteindelijke doel is het gevoel van trots onder de bewoners te verhogen.  

In 2016 vinden de 24H Amsterdam edities plaats op de volgende data:
  • 24H Oost: 13 en 14 februari
  • 24H West: 12 en 13 maart
  • 24H Zuidoost: 21 en 22 mei
  • 24H Zuid: 24 september
  • 24H Noord: 29 oktober
De afdeling Consumer Marketing zorgt voor een optimale marketingcampagne voor de 5 edities, waardoor dit evenement op verschillende manieren bij bewoners en nationale bezoekers onder de aandacht wordt gebracht (print media, online, social media, pers, outdoor).  

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur een email naar [email protected].