De drukte in de stad

De drukte en toestroom van bezoekers is niet tegen te gaan. Door het aanbod van meer betaalbaar vervoer en de groeiende welvaart die ervoor zorgt dat mensen meer een andere dingen willen doen, blijven mensen Amsterdam opzoeken. Het grootste deel van de bezoekers in Amsterdam komen uit andere delen van Nederland. Het stopzetten van deze tendens valt niet binnen Amsterdam Marketing. Het begeleiden van de toerist daarentegen wel. De bezoekers optimaal informeren en wijzen op alles wat naast de iconen verder nog de onderzoeken valt in Amsterdam, de buurten, de regio buiten Amsterdam én zelfs Den Haag. Dit zien wij als een van de oplossingen om om te gaan met overlast door drukte, door deze drukte te spreiden. Voorbeelden hiervan zijn de buurtencampagne en de Amsterdam Zien, Holland Bezoeken campagne (ABHZ), een campagne voor de metropool. Verder gidsen we bezoekers via onze website Iamsterdam.com, socialmediakanalen (Facebook, Twitter en Instagram), het I amsterdam Magazine en onze eigen I amsterdam Visitor Centres op Schiphol en het Stationsplein van Amsterdam Centraal en I amsterdam Store in de IJ Hal van het Centraal Station.

In de publieke opinie wordt ons vaak toegedicht grootscheepse campagnes te voeren in het buitenland om zo het internationale bezoek te stimuleren. In 2013 met de economische crisis voor de deur in volle omvang, was dit de strategie. Echter, in 2014 zijn we gestopt met het voeren van toeristische campagnes in het buitenland die internationale bezoekers verleiden naar Amsterdam te komen.