amsterdam&partners logo

Wie zijn we

Wij zijn amsterdam&partners, een publiek-private stichting gericht op het versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam onder bewoners, bezoekers en bedrijven. We gidsen deze doelgroepen door het unieke aanbod van de Metropool Amsterdam. Dat doen we door de inzet van de juiste data en inzichten, nieuwe technologieën en verhalen die beklijven (storytelling).

Onze organisatie is opgericht in 2013, onder de naam Amsterdam Marketing. Deze organisatie kwam voort uit een fusie van Amsterdam Uitburo, Amsterdam Partners en Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. In maart 2019 zijn we verder gegaan onder de naam amsterdam&partners.

Wat doen we

We dragen bij aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en welvarendheid van een duurzame en inclusieve Metropool Amsterdam, door het bouwen van een betere reputatie en gidsen van bewoners, bedrijven en bezoekers.

De stad is om te wonen, werken en gastvrij bezoekers te ontvangen. Bezoekers, bedrijven, congressen en talent zijn welkom als ze waarde toevoegen aan de stad en haar inwoners
en geen overlast veroorzaken. Ons netwerk bestaat uit ruim 800 partners die allemaal vorm en inhoud geven aan de Metropool Amsterdam, waaronder overheden, culturele instellingen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

Kerntaken

Samen met onze partners bouwen wij aan een leefbare, aantrekkelijke, welvarende, inclusieve en duurzame Metropool vanuit de volgende kerntaken: 

  • Bouwen aan en versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam;
  • Gidsen van bewoners en bezoekers door het (cultuur)aanbod, de buurten en de Metropool Amsterdam;
  • Amsterdam positioneren als duurzame en innovatieve congresstad: aantrekken, faciliteren en behouden van congressen die waarde toevoegen aan de Metropool;
  • Het delen van data en inzichten met onze stakeholders;

Motto

I amsterdam is het motto waarmee het merk Amsterdam zich lokaal, nationaal en internationaal in de markt zet. Het is het motto van de Amsterdammer en de Metropool Amsterdam.

Door I amsterdam consistent te verbinden aan mensen, verhalen, evenementen, gebeurtenissen en symbolen is I amsterdam uitgegroeid tot een bekend, sterk en internationaal herkenbaar motto. Het motto I amsterdam geeft uitdrukking aan de diversiteit, samenhang en individualiteit van alle Amsterdammers. En samen vormen we de Metropool waar we zo van houden.

 

Doelgroepen

Bewoners

Actief deelnemen aan cultuur, het ontdekken van buurten en kennismaken met bewoners verbindt Amsterdammers aan elkaar en aan de omgeving.
Onder ‘/uit in Amsterdam’ en het motto ‘I amsterdam' gidsen we Amsterdammers door het veelzijdige en kleurrijke aanbod in de verschillende buurten. Daarbij zoomen we in op de minder bekende plekken in bekende buurten. En op de vele parels in de minder bekende buurten. Zo spreiden we het bezoek van bewoners.
Om de bewoners te bereiken zetten we verschillende on- en offline communicatiekanalen in. We presenteren het aanbod in de Uitkrant, via socialmediakanalen, op onze website en via campagnes. 

Bezoekers

Bezoekers horen bij het internationale karakter van Amsterdam. Al zolang Amsterdam bestaat, doen reizigers onze stad aan en verblijven hier voor korte of langere tijd. Dit komen en gaan van bezoekers heeft de stad de afgelopen decennia veel gebracht. Helaas hebben we op bepaalde plekken ook overlast ervaren en is in bepaalde gebieden de leefbaarheid aangetast. Voor 2025 streven we naar een bezoekerseconomie die waarde toevoegt en geen overlast veroorzaakt. We richten ons actief op bezoekers die voor congressen en cultuur komen, in de breedste zin van het woord. 
Onder het motto I amsterdam presenteren we de Metropool Amsterdam in de volle breedte. We gidsen de bezoekers via onze website en socialmediakanalen. Daarnaast ontvangen wij bezoekers in onze vestiging: de I amsterdam Store in Amsterdam CS. En met de digitale I amsterdam City Card krijgt de bezoeker toegang krijgt tot een groot aantal musea in Amsterdam en enkelen in de Metropool.

Bedrijven

Onze ambitie richting bedrijven is om bij te dragen aan een duurzaam post-corona herstel en ontwikkeling van de MRA, als een welvarende, innovatieve en duurzame regio. Dit door te focussen op bedrijven, talenten en congressen die de meeste meerwaarde bieden voor de regio en met hun oplossingen kunnen bijdragen aan het aanpakken van onze maatschappelijke uitdagingen op het vlak van Gezondheid/Life Sciences & Health, Circulaire mode, Voeding, Duurzame mobiliteit, Duurzame bouw en Energietransitie. Dit alles ondersteund door een focus op Technologie en Artificiële Intelligentie als belangrijke factor. 
Hiervoor gaan we, in nauwe samenwerking met amsterdam inbusiness (AIB), verder bouwen aan onze reputatie als vooruitstrevende regio waar je impact kunt maken; bedrijven, talenten en congressen zo goed mogelijk gidsen. En wanneer deze doelgroepen gekozen hebben voor de MRA, hen verbinden aan regionale partijen en initiatieven, zodat ze hun meerwaarde kunnen realiseren.
Meer informatie hierover vindt u op iamsterdam.com/business.