amsterdam&partners logo

Wie zijn wij

De afgelopen jaren is onze rol veranderd. Soms als antwoord op, maar vaker vooruitlopend op de ontwikkelingen in de stad, de metropool en de wereld om ons heen. Amsterdam en de metropool groeien. Meer mensen willen er wonen, werken en studeren. Meer bedrijven vestigen zich hier. Meer bezoekers komen er voor een tijdelijk verblijf.

De dynamische omgeving, vraagt om een andere aanpak. Daarmee verandert ook onze rol, ons vak en ons dagelijks werk. Praten we niet meer over citymarketing, maar over het verbeteren van de reputatie en het beïnvloeden van gedrag door verschillende doelgroepen te gidsen naar de minder bekende plekken. Over een integrale koers om regie te houden op onze omgeving. We denken na over het juiste evenwicht tussen leefbaarheid en welvaart. Over duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Over lusten verhogen en lasten verminderen. Over een integrale aanpak die zowel bewoners centraal zet en bezoekers gastvrij ontvangt. Onze focus ligt op beter en niet op meer. Op kwaliteit en niet op kwantiteit. Al deze veranderingen vragen om een andere naam: de dynamische omgeving waarin wij ons bewegen, onze aangescherpte rolopvatting en doelstellingen, ons sterk uitbreidend netwerk van relaties en partners. Een naam die beter past bij wie we zijn en uitdrukt waarvoor en voor wie we staan.

Met onze nieuwe naam blijft onze belofte aan de stad en de metropool onveranderd: we dragen actief bij aan een leefbare, aantrekkelijke en welvarende metropool. Waar de economische ontwikkeling niet ten koste gaat van de leefbaarheid.

We blijven intensief werken aan het verbeteren van de reputatie van Amsterdam. Ook omdat actief regie voeren op dit beleid, een sleutelrol speelt in het aantrekken en binden van die bewoners, bedrijven en bezoekers die de stad verrijken. Amsterdam is van oudsher een open stad. Iedereen die iets bijdraagt aan deze stad is welkom.

Wij hebben bijna 150 gepassioneerde medewerkers die zich vol inzetten voor de stad en omgeving. Wij werken samen met 32 gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam, 2 provincies en 1050 culturele instellingen, publieke en private partners, kennisorganisaties én andere steden als Den Haag en Leiden.

Wat wij doen

Al onze activiteiten zijn er op gericht om bewoners, bedrijven en bezoekers te gidsen. Om de reputatie van Amsterdam te versterken. En om bij te dragen aan de leefbaarheid. We bouwen aan een leefbare en welvarende stad en metropool waar mensen naar tevredenheid wonen, werken en recreëren door gericht en structureel te werken aan reputatie en imago.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van amsterdam&partners zijn:

 • Bouwen en versterken reputatie
 • Gidsen van bewoners door het aanbod in de stad
 • Bevorderen actieve deelname van bewoners aan cultuur, sport en vrijetijd
 • Gidsen en spreiden van bezoekers
 • Faciliteren van congressen
 • Binden van bedrijven aan de stad en stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven
 • Intermediaire rol richting stakeholders en partners om de stad beter te maken en oplossingen te zoeken voor uitdagingen
 • Onderzoek, analyse en advies
 • Initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
 • Delen van kennis en expertise

Doelgroepen

amsterdam&partners voert haar activiteiten uit in het belang van de gehele metropool. Wij richten ons op de primaire doelgroepen: bewoners, bezoekers en bedrijven.

Bewoners

Amsterdam heeft al eeuwen een grote aantrekkingskracht. Steeds meer mensen komen onze stad bezoeken, steeds meer mensen willen er wonen, werken en studeren. Een nieuw evenwicht is nodig. Waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven.

Onder de herkenbare vlag van I amsterdam gidsen we bewoners door het veelzijdige en kleurrijke aanbod van de stad en de regio. Daarnaast verleiden wij alle Amsterdammers om hun eigen stad te ontdekken. Die staat bol van de culturele activiteiten, de restaurants en cafeetjes, van de kleine en grote podia, musea, theaters, parken, natuurplekken en sportmogelijkheden, muziek, mode en festivals. Daarbij zoomen we in op de minder bekende plekken in bekende buurten en op de vele parels in de opkomende buurten.

We stimuleren bezoek. Dat verbindt Amsterdammers aan de stad, aan elkaar en wakkert ons gevoel van trots aan.

Via onze verschillende communicatiekanalen presenteren we die veelzijdigheid aan mogelijkheden, voor alle Amsterdammers.

 • In de Uitkrant en het I amsterdam Magazine presenteren we het aanbod. Via iamsterdam.nl/com, onze social mediakanalen @iamsterdam en @Uitinams en de Uitmail. Zichtbaar in straten en buurten met onze /uit campagne, de Uitmarkt en de evenementen 24H/Ontdek je buurt. Maar ook in de I amsterdam Store op Amsterdam CS. Tickets bieden we aan via lastminuteticketshop.nl
 • We ontwikkelden Goochem, de chatbot die je wegwijs maakt door de vele mogelijkheden. De komende tijd gaan we, met inzet van artificial intelligence, de toepassingen uitbreiden om nog slimmer te gidsen en om makkelijker keuzes te maken.
 • We hebben speciale communicatiekanalen voor niet-Nederlands sprekende bewoners en studenten. Een blog met tips over culturele language-no-problem-activiteiten, een ‘wonen’-website om internationale bewoners te begeleiden bij het vinden van hun weg (in de breedste zin).

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht. Het open en tolerante karakter van de stad spreekt zoveel mensen aan. Dat blijft ook zo. Dit brengt ons veel goeds, maar kent ook een keerzijde. De vraagstukken waar wij als organisatie een antwoord op (moeten) geven, veranderen daardoor.

Leefbaarheid is zo’n vraagstuk. Onze campagne Enjoy & Respect richt zich op bewustwording en gedragsbeïnvloeding. Waarmee we een begin maken met de aanpak van overlastgevend gedrag. Een onderwerp dat we samen oppakken met de gemeente, politie, vervoerders en partners uit de vrijetijdssector.

Via ons uitgebreid relatienetwerk signaleren we ontwikkelingen die de stad en regio raken. In ons netwerk benaderen we partners om task forces in te richten die nadenken over mogelijke oplossingen voor die vraagstukken. Daarbij maken we gebruik van de kracht en expertise van onze relaties.

Bezoekers

Amsterdam moet rekening houden met een toename van het aantal bezoekers. Onze activiteiten zijn gericht op het in goede banen leiden van deze groei. We gaan nog nadrukkelijker Nederlandse en buitenlandse bezoekers gidsen naar de parels en minder bekende plekken, naar de Amsterdamse buurten en de metropool. We richten ons op het groter maken van Amsterdam en het verdergaand betrekken van de metropool daarbij. Om zo gidsen en spreiden te bevorderen.

Onder de paraplu van I amsterdam presenteren we Amsterdam en de regio in de volle breedte. Via onze Nederlandse en Engelse kanalen bouwen wij aan de reputatie van Amsterdam en gidsen wij nationale en internationale bezoekers door het enorme, diverse aanbod van de buurten in de stad en de bezienswaardigheden in de metropool.

Om onze bezoekers optimaal te bereiken zetten we verschillende communicatiemiddelen in: iamsterdam.com en social media, ons I amsterdam Magazine, de buurtengidsen en plattegronden. Bezoekers ontvangen we in onze drie vestigingen: de I amsterdam Store in Amsterdam CS, ons bezoekerscentrum op Schiphol en het Stationsplein voor Amsterdam CS.

Buurten en de Metropool Amsterdam tonen we in specifieke integrale campagnes: de Buurtencampagne en Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. In deze campagnes belichten we de activiteiten en bezienswaardigheden in specifieke buurten en de verschillende plaatsen in de metropool. We presenteren Amsterdam groter om spreiding te stimuleren.

Bedrijven

Reputatie is voor bedrijven essentieel bij de overweging zich ergens te vestigen. Dat geldt ook voor werknemers. Samen met kennisinstellingen, ondernemers en bedrijfsleven bouwen we duurzaam aan de reputatie van Amsterdam en de regio als investerings- en vestigingslocatie. Daarbij kijken we ook zorgvuldig naar wat bedrijven en talenten bij kunnen dragen aan de stad en regio.

Amsterdam en de regio presenteren we aan bedrijven, talenten, start- en scale-ups via onze communicatiekanalen. De verhalen, beelden en de filmpjes op iamsterdam.com en de social mediakanalen belichten de stad vanuit verschillende invalshoeken en zijn een belangrijke bron van informatie. Dat geldt ook voor ons bedrijventijdschrift AMS.

De brede kijk op Amsterdam en de regio helpt de genoemde partijen om een afgewogen keuze te maken: waar te wonen, werken en zich te vestigen.

Amsterdam is ook een congresstad. Zakelijke bijeenkomsten en congressen zijn belangrijk voor de stad vanuit een economisch perspectief. Maar deze bijeenkomsten stimuleren vooral ook de uitwisseling van kennis en verbinden partijen met elkaar.

We presenteren Amsterdam als congresstad in ons congressentijdschrift MICE-edition. We trekken samen op met onze MICE-partners en de gemeente bij het werven van grote congressen zoals het Internationaal Aidscongres dat in 2018 plaatsvond. Daarbij sturen we bewust en gericht aan op de toegevoegde waarde voor onze stad en regio.