Visitor Economy Strategy 2025
Benchmark Study and Recommendations 
Dit rapport bevat de resultaten van de Benchmarking Study ter ondersteuning van de voorbereiding van de Amsterdamse Bezoekerseconomie Strategie 2025. Dit onderzoek is uitgevoerd door TOPOSOPHY Ltd in opdracht van amsterdam & partners in de periode oktober-november 2020.
Het rapport begint met een korte analyse van de belangrijkste trends die de komende vijf jaar waarschijnlijk de besluitvorming rond de bezoekersstrategie zullen beïnvloeden. Dit wordt gevolgd door een presentatie van 12 benchmark-casestudy's die aantonen hoe andere steden over de hele wereld belangrijke problemen hebben aangepakt die verband houden met hun lokale bezoekerseconomie.
Samenvatting >

De Tiaki Promise – Nieuw Zeeland
In de afgelopen jaren (voor COVID-19) is het toerisme in Nieuw-Zeeland snel gegroeid naar 3,8 miljoen aankomsten in een land met 4,9 miljoen inwoners. Nieuw-Zeelanders maken zich steeds
meer zorgen over de impact van deze  bezoekersaantallen, met name op het milieu. Als onderdeel van een bredere beleidsverschuiving ter bevordering van duurzame groei en nationaal welzijn, werd de Tiaki Promise in november 2018 gelanceerd, door een coalitie van zeven openbare en particuliere toeristenorganisaties in Nieuw-Zeeland.

De Tiaki Promise is gebaseerd op het Maori-erfgoed van Nieuw-Zeeland, het Maori-woord ‘tiaki’ betekent ‘zorgen voor mensen en plaats’. Het is een educatief hulpmiddel om verantwoordelijk gedrag onder bezoekers van Nieuw-Zeeland te stimuleren en hen aan te moedigen te reizen met respect voor de omgeving, de mensen en de cultuur van het land.

Een brede ‘toolkit’ van educatief (digitaal) materiaal is ontwikkeld,
inzetbaar door bedrijven binnen de bezoekerseconomie. De wijdverbreide acceptatie door het
bedrijfsleven van de Tiaki Promise en de inzet van het materiaal tijdens diverse fasen in de klantreis, is een belangrijke factor in het succes van de Tiaki Promise.
Meer informatie >

Belastingen op korteafstandsvluchten
– Europa

De groei van het wereldwijde aantal vliegtuigpassagiers en het vergroten van het publieke bewustzijn over de bijdrage van de luchtvaart aan klimaatverandering hebben veel regeringen (met name in Europa) ertoe gebracht verschillende soorten luchtvaartbelastingen in te voeren of aanzienlijk te verhogen.

Het meest voorkomend is om vliegreizen te ontmoedigen door de vliegkosten te verhogen en tegelijkertijd inkomsten te genereren om te investeren in duurzamere vervoerswijzen of andere milieuprogramma’s.

Recente herzieningen betreffen onder
meer:

  • Oostenrijk: voor vluchten vanaf 1 september 2020 geldt een minimum tarief van € 40 per persoon; het tarief moet minstens gelijk zijn aan belastingen en toeslagen. Een belastingverhoging tot € 12 per passagier, echter voor bestemmingen tot 350 km van de luchthaven is dit € 30 per passagier, dit om kortere vliegreizen te ontmoedigen. Bovendien wordt Austrian Airlines gestimuleerd om passagiers op korte afstanden waar mogelijk over te laten stappen op vervoer per trein.
  • Denemarken: in oktober 2019 stelde de Danish Aviation Industry Association voor om een onafhankelijke Climate Foundation op te richten, met inkomsten uit een kleine vergoeding voor tickets.
  • Frankrijk: in 2020 werd een ingrijpende hervorming voorgesteld van de huidige ‘Air Passenger Solidarity Tax’, met € 30 per passagier voor vluchten van minder dan 2000 km.
  • Duitsland: zet in op een tariefstijging vanaf 2019-2020. De belasting op vluchten van Duitsland naar Europa, Rusland, Turkije, Marokko en Algerije is momenteel € 12,90.
  • Zwitserland: stemde in juni 2020 in om een luchtvaartbelasting in te voeren, waarbij bijna de helft van alle inkomsten bestemd is voor ‘emissiereductie-initiatieven’.
  • Verenigd Koninkrijk: Air Passenger Duty (een van de eerste in zijn soort in Europa) zal in 2021 streven naar een minimale toename van bestemmingen op meer dan 2000 mijl afstand.

Het DOTI Paspoort – Slovenië
‘DOTI’ is een persoonlijk digitaal paspoort waarmee het individu (de bezoeker) het eigendom en de volledige controle over zijn eigen gegevens behoudt. Het werkt via een mobiele applicatie die fungeert als een veilige ruimte voor de opslag van persoonlijke gegevens en voorkeuren, en als een hulpmiddel voor anonieme communicatie met aanbieders in de bezoekerseconomie.

De gegevensuitwisseling is gebaseerd op blockchain-technologie. De consument houdt de controle over welke informatie wordt gedeeld, terwijl blockchain-technologie de geanonimiseerde, maar transparante gegevensoverdracht mogelijk maakt om inzicht te genereren over bezoekgedrag. In de toekomst kan de technologie worden toegepast om bezoekers te stimuleren bepaalde plaatsen te bezoeken, geld uit te geven bij bepaalde dienstverleners of om ‘duurzaam’ gedrag te belonen met behulp van ‘Collaboration Impact Tokens’ (CIT), een digitale voucher die door de gebruiker wordt opgeslagen in zijn persoonlijk digitaal paspoort.
Meer informatie >

10xCopenhagen – Denemarken
10xCopenhagen is in oktober 2017 gestart als een groot onderzoeksproject met als doel inzicht te creëren als basis voor een nieuwe bezoekersstrategie 2030. Het project is gestart vanuit de bezorgdheid over de groei van het toerisme in de stad en geeft aan welke factoren groei bevorderen, maar ook op welke wijze de bezoekerseconomie meer profijt kan bieden aan de stad en haar inwoners.

De resultaten worden openbaar gemaakt om alle belanghebbenden goed te kunnen informeren. Belangrijke inzichten die zijn gepubliceerd sinds 2018 zijn:

  • ‘Kopenhagen’s DNA en toekomstige mogelijkheden ’; kwantitatieve analyses waarbij onderzocht wordt hoe het gedrag en de voorkeuren van bezoekers overeenkomen met de wensen van lokale bewoners.
  • ‘The Mindful Visitor ’- een kwantitatief experiment om bezoekers te segmenteren in meer of minder duurzame (waardevolle) segmenten met behulp van data over profiel en gedrag.

Meer informatie >

Made in NYC Week – New York
‘Made in NYC’ is een initiatief dat in 2003 is gelanceerd om lokale bedrijven en makers te helpen herstellen na 9/11. Het programma ondersteunt hen bij de opbouw van benodigde competenties, geeft hun toegang tot een netwerk van vakgenoten binnen de sector en biedt support op marketinggebied. Tot op heden omvat het meer dan 1400 bedrijven in alle belangrijke subsectoren van NYC-regio, met ongeveer 72.000 mensen in de vijf stadsdelen.
Meer informatie >

Portland in the Streets – Portland
Portland in the Streets is een programma dat wordt beheerd door het Portland Bureau of Transportation (PBOT), verantwoordelijk voor stadsplanning. Het programma heeft bijgedragen aan het vergroten van de lokale trots en de algehele aantrekkelijkheid van stadswijken en stimuleert inwoners een rol te nemen in de inrichting van de publieke ruimte. Dit door straten en locaties te (her-) gebruiken als gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, publieke ruimtes te verbeteren en anders te programmeren. Doel is om het voor buurten eenvoudiger te maken om initiatieven op te starten. Door het plannings- en vergunningsproces laagdrempeliger te maken, projecten beter over de stad te spreiden, projecten aan te moedigen die inspelen op de behoeften en het karakter van buurten.
Meer informatie > Safe rent program – Lissabon

Op dezelfde manier als veel historische Europese steden, heeft Lissabon te kampen met een groot tekort aan betaalbare woningen veroorzaakt door onder meer het toenemende succes van de stad als bestemming voor een korte vakantie. Het ‘Renda Segura’- programma (Safe Rent) werd in mei 2020, kort na de zichtbare impact van COVID-19), geïntroduceerd door de gemeenteraad van Lissabon. Doel is om verhuurders op korte termijn
(eigenaren van Airbnb-appartementen) hun woning als betaalbare woning te laten verhuren aan het stadsbestuur in ruil voor een gegarandeerd inkomen.

De woningen worden vervolgens door de gemeente verhuurd aan mensen met een laag en gemiddeld inkomen die anders niet in staat zouden zijn om in het stadscentrum te wonen. Op deze wijze draagt het programma bij aan het herstel van het evenwicht in het gebruik van onroerend goed, na een sterke toename van speculatieve aankopen van vakantieappartementen in de afgelopen jaren.
Meer informatie >

Tourism development program – Lissabon
Sinds 2016 gebruikt Lissabon zijn toeristenbelasting om te investeren in het renoveren van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad en het herstellen van gebouwen en openbare ruimtes om nieuwe attracties te creëren voor bezoekers en bewoners. Lissabon introduceerde op 1 januari 2016 een toeristenbelasting van € 1 per bezoeker per nacht, en verdubbelde deze later tot € 2 per bezoeker op 1 januari 2019. In oktober 2017 had de belasting al € 15,7 miljoen voor de hoofdstad opgebracht, gemiddeld ongeveer € 1,1 miljoen per maand (de belasting wordt geheven door hotels en vakantieappartementen, die alleen al goed waren voor € 4,5 miljoen).

De geïnde belastingen gaan naar het Tourism Development Fund, dat onder toezicht staat van een investeringscomité onder voorzitterschap van de gemeenteraad, samen met de Lisbon Tourism Association, de Portuguese Hospitality Association (AHP) en de Portuguese Hotel and Restaurant Association. De investering van de inkomsten was oorspronkelijk alleen bestemd voor zaken als straatreiniging en kosten voor openbaar vervoer in populaire gebieden, evenals internationale promotie. Het heeft echter snel genoeg inkomsten gegenereerd om te investeren in het herstel van gebouwen en monumenten. Tussen 2016 en 2019 werd € 33,7 miljoen vastgelegd voor ontwikkelingsprojecten, waarvan € 18,2 miljoen werd ondersteund door het fonds en € 15,5 miljoen door andere entiteiten.
Meer informatie >

Future Parks Accelerator – Verenigd Koninkrijk
De Future Parks Accelerator, gelanceerd in 2018, is een Brits initiatief om steden en regio’s te ondersteunen in het beter benutten van parken en stedelijke groene ruimtes, waardoor deze een betere sociale en ecologische bijdrage leveren aan de samenleving. Doel is dat parken niet enkel als activa worden beschouwd die beheerd moeten worden, maar als groene ruimtes die de fysieke en mentale gezondheid van mensen kunnen verbeteren en voor de lokale gemeenschap meer milieuvoordelen opleveren. Na deelname in het programma voeren lokale overheden overleg met bewoners en belangengroepen om de rol te begrijpen die groene ruimtes spelen in buurten, wijken en stadsdelen. Op basis hiervan worden lokaal specifieke buurten en groene ruimtes vastgesteld voor deelname aan het programma, zoals parken, bossen, begraafplaatsen, volkstuinen.
Meer informatie >