Boodschap en opzet campagne 

(Nep)drugs dealers zijn een hardnekkig probleem in de Amsterdamse binnenstad. Ze zorgen voor overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers door hen vaak onder dwang aan te zetten tot het kopen van (nep)drugs. Deze dealers handelen door het beroven, bedreigen, intimideren en beroven van bezoekers met het doel het kopen van (nep)drugs.

Middels deze campagne waarschuwt de gemeente bezoekers voor deze straatdealers. Daarnaast biedt de campagne hen een handelingsperspectief. Uiteindelijk doel is om overlast en intimidatie door (nep)drugs dealers te voorkomen of te verminderen. Als bezoekers geen afzetmarkt meer vormen voor deze dealers, vermindert hun handel en daarmee hun aanwezigheid op en rond ondernemingen en op straat. De gemeente neemt vele maatregelen, waaronder efficiënte opsporing en vervolging tot het harder aanpakken van de dealers. Het plan van aanpak met alle maatregelen vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/overlastgebieden/aanpak-intimidatie/ 

De korte animatiefilm wordt verspreid via social media en mobile marketing. De gemeente streeft ernaar om bezoekers al in het land van herkomst te bereiken en wanneer zij aankomen in Amsterdam. Wanneer bezoekers dezelfde boodschap meerdere malen op verschillende plekken zien, zullen zij eerder op de hoogte zijn van het fenomeen (nep)drugs dealers en wat te doen mochten zij in een dergelijke situatie terecht komen.

Het affiche dat verspreid is onder verschillende horeca gelegenheden en op een aantal outdoor locaties in de binnenstad draagt bij aan het creëren van draagvlak voor deze campagne en daarmee het verminderen van overlast door nep/drugs dealers. Meer informatie voor bezoekers is te vinden op www.iamsterdam.com/besmartbesafe.

Campagne delen

Wij hechten eraan de aard van de campagne en deze achtergrondinformatie met onze partners te delen. Medewerking hieraan kan bijdragen bij aan het terugdringen van overlast veroorzaakt door (nep)drugs dealers. Voor vragen kunt u contact opnemen met gemeente Amsterdam, Wouter Bernson.