Sinds 2007 organiseerden wij samen met partners een jaarlijks evenement voor de MICE-industrie: de ‘MICExperience’. Internationale planners van bijeenkomsten, congressen, evenementen of vakbeurzen werden uitgenodigd om een kijkje in de keuken van alle partners te nemen. Inmiddels is gebleken dat de huidige opzet van drie dagen voor 50 planners niet langer haalbaar en effectief is. Planners vonden het evenement te lang en uitputtend. Tijd voor een nieuwe manier om planners Amsterdam te laten zien, voelen, proeven en te inspireren hun bijeenkomst(en) in de stad te organiseren: ‘The Amsterdam Inspiration Days’.

The Amsterdam Inspiration Days

Tijdens de The Amsterdam Inspiration Days zullen meetings, conferenties, vakbeurzen of andere zakelijke bijeenkomsten centraal staan. The Amsterdam Inspiration Days zijn bedoeld om internationale planners en organisatoren te overtuigen voor Amsterdam te kiezen. Dit zal gedaan worden door zowel deelnemende partners te bezoeken, als door extra ‘bagage’ mee te geven over Amsterdam en haar diverse thema’s of clusters.

Het motto ‘I amsterdam’ werkt als de paraplu, waaronder jullie, de MICE-partners, je vormen en bijzondere gelegenheden als Koningsdag, het EK Atletiek of SAIL als trekker kunnen inzetten om de planners te werven. Het is aan jullie, de MICE-partners, om een gezelschap te vormen met gelijkgestemden. Hierdoor komen per Inspiration Day voor iedere deelnemende partner geschikte planners.

Voor een verdere uitleg en uiteenzetting van het doel, de inhoud en de verwachting van ieders verantwoordelijkheden, neem contact op met de afdeling Business Marketing via meetings@iamsterdam.com en zij zullen dan het volledige document (6pg. PDF) kunnen delen.