In haar opiniestuk (5 augustus 2017) vraagt PVDA-lid Münire Manisa zich hardop af waarom in de buurtencampagne van citymarketingorganisatie Amsterdam Marketing, haar stadsdeel niet wordt meegenomen en er wel voor betaalt. Zij reageert daarmee op een bericht van partijgenoot Dennis Boutkan die in een tweet speelt met de vraag of de buurt ‘vergeten’ werd?

De reactie van Manisa, op een specifieke campagne-uiting, getuigt van een enorme betrokkenheid bij haar buurt van het PVDA-commissielid. Maar met ‘vergeten’ heeft het (nog) niet opnemen van Nieuw-West in deze specifieke campagne niets te maken. Uitleg hierover, vraagt om meer dan 140 tekens.

De buurtencampagne loopt inmiddels twee jaar en is gericht op een hele specifieke doelgroep, de zogenoemde herhaalbezoekers. Mensen die eerder in Amsterdam zijn geweest, de stad enigszins kennen en andere buurten willen verkennen. Nederlanders en mensen uit het buitenland. De campagne is niet bedoeld voor de bezoekers die hier voor het eerst zijn en vooral komen voor de iconen van de stad: Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank Huis, de Zaanse Schans, Grachtengordel en het Wallengebied.

De buurtencampagne is bedoeld om de druk op de binnenstad te verminderen door bezoekers te verleiden ook een bezoek aan andere buurten buiten het centrumgebied te brengen. Herhaalbezoekers vormen een groot deel van het totaalaantal bezoekers dat jaarlijks naar de hoofdstad komt: circa 50%. De campagne bestaat uit kleurige outdoor posters, op het platform iamsterdam.com is informatie in meerdere talen te vinden over elf Amsterdamse buurten en er is een buurtengids met tips en routes. De buurtencampagne zoomt in op elf Amsterdamse buurten van Amsterdam, niet alle buurten maar een selectie.

Belangrijke voorwaarde is dat een buurt voldoende biedt, wat door de bezoekers aansprekend wordt gevonden. Bij de keuze van alternatief aanbod voor bezoekers, kijk je naar een combinatie van meerdere factoren. Buurten moeten een mix hebben van voldoende kwantiteit en kwaliteit. Anders gezegd, is er voldoende te doen? Is de buurt in staat om veel bezoekers te ontvangen? Is de buurt goed bereikbaar? Is het aanbod divers en onderscheidend? Denk aan voldoende accommodaties, culturele instellingen zoals theaters, musea, horecavoorzieningen, parken.

Op basis van onze onderzoeksgegevens kennen we de motieven, voorkeuren en verwachtingen van de (herhaal)bezoekers. Sommige buurten ontwikkelen zich goed, maar zijn naar onze professionele mening op dit moment minder geschikt om aan te bieden als een eerste alternatief voor het stadscentrum. En dat raakt begrijpelijkerwijs een gevoelige snaar, van die van commissielid Manisa, maar ook van andere trotse Nieuw-West bewoners.

We weten vanzelfsprekend wat stadsdeel Nieuw-West biedt, maar vanuit onze filosofie dat een buurt eerst meer omarmd moet worden door de overige bewoners van de stad, organiseren we daar activiteiten die vooral gericht zijn op bewoners en minder op (buitenlandse) bezoekers. Het event 24H/Ontdek je stad, een campagne van Amsterdam Marketing, is daar een voorbeeld van, met zeer positief resultaat.

In tegenstelling tot hetgeen er wordt beweerd, wordt juist op veel andere fronten stadsdeel Nieuw-West onder het voetlicht gebracht. Op het veel bezochte online platform iamsterdam.com lichten we Nieuw-West toe. Bezoekers van de website kunnen lezen over: de molen van Sloten, bootexcursies, cultuurprogramma Meervaart, over de festivals als Loveland, en bijvoorbeeld leuke restaurants. De eerste succesvolle editie van 24H Nieuw-West, een productie van Amsterdam Marketing, was een groot succes. En in de maandelijkse Uitkrant presenteren we ook het cultureel aanbod in Nieuw-West aan de lezer. Heel beeldend; met de I amsterdam-letters in de vorm van het free running parcours aan de Sloterplas. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Dit alles betekent niet dat stadsdeel Nieuw-West geen onderdeel zou kunnen worden van de buurtencampagne. Echter op dit moment is de basis, nog onvoldoende aanwezig om grotere groepen bezoekers optimaal te kunnen faciliteren. Misschien is het Münire Manisa ontgaan, maar Amsterdam Marketing werkt al geruime tijd samen met het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West hieraan.

‘We werken al ruim twee jaar goed en prettig samen met Amsterdam Marketing. Als je iets gaat promoten, dan moet de basis helemaal op orde zijn. Nieuw-West is een prachtig en groot deel van Amsterdam. Heeft nu al veel te bieden en moet verder ontwikkeld worden om op grotere schaal bezoekers aan te spreken en te ontvangen. Daar is mankracht voor nodig, en investeringen. Dat is ook logisch voor een relatief ‘nieuwe’ buurt. Met Amsterdam Marketing werken we aan een lange termijn strategie en propositie voor de buurt, maar dat kost tijd’, zegt Achmed Baâdoud, voorzitter dagelijks bestuur Nieuw-West.

De kernopdracht van onze organisatie is dat we onze doelgroepen: bewoners, bedrijven en bezoekers gidsen (ofwel wegwijs maken) door de stad, de hele stad. En dat doen we met verschillende doelgroep specifieke campagnes. Dat Nieuw-West nog geen deel uitmaakt van deze specifieke campagne klopt. Dat Amsterdam Marketing het stadsdeel daarmee buitensluit en vergeet, is verre van waar.

 

Voor meer persinformatie:

Amsterdam Marketing Press Office
Woordvoerder Janine Fluyt
E: pressoffice@iamsterdam.com
T: 020-702 6265
M: 06-200 07 234