De Raad van Toezicht van Amsterdam Marketing bestaat met deze benoemingen uit de volgende personen: Anita Nijboer (onafhankelijk), Vincent Knoops (KLM), Alexander Kluit (Apollo hotels), Willemijn van Dolen (UvA), Jan Raes (Concertgebouworkest), Peter Smink (NUON/Vattenfall) en Bernt Schneiders (VSBfonds).

Anita Nijboer is naast haar rol als toezichthouder, als bestuurder betrokken bij VNO/NCW Metropool Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest en is lid van de RvT van het VUmc alsmede commissaris bij De Persgroep Nederland. Bernt Schneiders is naast directeur van VSBfonds momenteel waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Hij was sinds 1995 burgemeester in diverse gemeenten de laatste tien jaar was hij burgemeester van Haarlem. Daarnaast is hij onder andere lid van de RvT van het Spaarne Ziekenhuis. Met zijn benoeming geeft de Stichting invulling aan haar positie als Metropool organisatie en wordt de overheidskennis binnen de RvT versterkt. Met Peter Smink is invulling gegeven aan de ontstane vacature in de auditcommissie door de wisseling van Anita Nijboer naar de voorzittersrol. Hij is onder andere lid van het bestuur van de Zweedse Kamer van Koophandel en vervult verschillende rollen in de energiesector.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Amsterdam Marketing zijn verheugd over de benoemingen.