Het GVB is een Amsterdams bedrijf pur sang, met 5.000 medewerkers: niet alleen conducteurs en bestuurders, maar ook monteurs en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. De tramrails worden gemaakt in een eigen fabriek, waarvandaan ze de rails ook leveren aan het buitenland. Werken bij het GVB zit letterlijk bij de medewerkers in het bloed, vaak komen ook de kinderen van de medewerkers bij het bedrijf werken. Je zou inmiddels van een familiebedrijf kunnen spreken.

Het GVB heeft tot 2024 de Amsterdamse concessie. Er is nieuw materieel besteld, het pontennetwerk wordt geoptimaliseerd en men is bezig met de voorbereiding op de opening van de Noord-Zuid lijn. De Noord-Zuid lijn moet in oktober 2017 worden gestart.

De discussie rondom de drukte in de binnenstad is ook bij het GVB een belangrijk thema. Los van het feit dat het groeiende aantal reizigers gunstig is voor het GVB, zeker nu de subsidie substantieel is verminderd, is Van Huffelen proactief in gesprek met de gemeente en andere partijen. Hierin bespreken ze hoe de infrastructuur en de bereikbaarheid van de stad kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door betere regelingen voor de piek van de drukte, die vooral wordt gemeten in het centrum en dan met name in de middag. Daarnaast is de spreiding in de stad erg belangrijk. In dat licht is volgens Van Huffelen een uitbreiding van het metronetwerk noodzakelijk en spreekt zij haar voorkeur uit voor een Oost-West route in de stad. Naar de mogelijkheden voor deze route is een onderzoek gestart.

In relatie tot de balans in de stad, is het van belang te kijken naar toekomstige trends in vervoer: hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen als de driverless car, belbussen en deelfietsen bijdragen aan een betere bereikbaarheid? Volgens Van Huffelen moeten slimme oplossingen gevonden worden in de richting van intelligent vervoer en gescheiden vervoersstromen. Het GVB ziet zichzelf daarin als een partner van de stad.

Na de uiteenzetting van Alexandra van Huffelen volgde o.a. een discussie over het belang van het openbaar vervoer bij het aantrekken van congressen. In tegenstelling tot Amsterdam wordt er in veel internationale steden gratis openbaar vervoer aangeboden, vaak omdat het publiekelijk is gefinancierd. Het is van belang dat in Amsterdam de gemeente, de vervoerders en het bedrijfsleven samen een oplossing vinden om de stad in dit opzicht aantrekkelijk te houden voor congressen. Er wordt al een tijdje gesproken over een geïntegreerde congreskaart, waarbij de financiering zou moeten worden gedeeld.

Duidelijk is geworden dat het GVB een partij is die graag meedenkt over smart city solutions in vraagstukken over mobiliteit. Het GVB stelt zich daarbij op als partner van de stad en het Amsterdamse bedrijfsleven.

Amsterdam Marketing wil Alexandra van Huffelen graag bedanken voor haar gastvrijheid en de interessante bijeenkomst. Daarnaast willen wij uiteraard ook alle aanwezige MAC-leden bedanken voor hun bijdrage.

Klik hier voor foto’s