I amsterdam TODAY is gratis beschikbaar voor alle hotels in de metropoolregio Amsterdam. In de meeste gevallen is het eenvoudig toe te passen op de bestaande narrowcasting en televisiesystemen. Er zijn drie standaardopties om I amsterdam TODAY te vertonen:
1. Gebruik eigen player 
2. Gebruik player AT5 
3. Download via FTP: inloggegevens op aanvraag
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Ginkel: 06 - 46 92 26 63, of jan.vanginkel@rtvnh.nl