Doel van de buurtencampagne

Doel van de buurtencampagne is om (herhaal)bezoekers en bewoners aan te sporen naar buurten buiten het centrum te gaan door hen te gidsen door het inspirerende, brede en diverse aanbod in de buurten. Voor de campagne zijn 11 buurten, die buiten het centrum gelegen zijn, geselecteerd. Aan de hand van de 11 illustraties laten we het karakter in de vorm van de rijkheid, sfeer en diversiteit van de 11 campagnebuurten zien. Het gebruik van illustratie zorgt op een eenvoudige manier voor consistentie in de gehele campagne. Naast de 11 buurten communiceren we ook over de buurten en gebieden hieromheen, zoals IJburg, Landelijk Noord en Nieuw-West. Gebieden die flink in ontwikkeling zijn en waar dit jaar en de komende jaren nog veel gaat veranderen.

Planning en middelen 

Deze meerjarige integrale campagne is op 23 maart van start gegaan, waarbij de focus ligt op de drukke periodes in het voorjaar, de zomer, vakanties en feestdagen. Hieronder een overzicht met de middelen en de planning:
  • De buurtengids is gelijktijdig met de start van de campagne uitgebracht (Nederlands en Engelstalig in 1 versie) in een oplage van 150.000 stuks.
  • De nieuw ontwikkelde landingspagina’s (Nederlands en Engels) zijn eind maart live gegaan. Elke buurt heeft een eigen ingerichte buurtenpagina met o.a. een fotocollage, een interactieve kaart, informatie over bereikbaarheid en diverse tips en suggesties. 
  • Verder zetten we 4 keer per jaar een grote outdoorcampagne in i.s.m. JC Decaux, waarbij we bezoekers wijzen op de nabijheid van de diverse buurten. 
  • Ook de social media kanalen van I amsterdam en Uit in Amsterdam (Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest) worden ingezet. In mei zal de campagne d.m.v. een activatiecampagne online nog meer gepromoot worden.
  • Met ingang van 23 maart wordt de campagne op Schiphol, in de I amsterdam Visitor Centres en de I amsterdam Store getoond. 
  • In mei wordt van elke buurt een video geproduceerd, zodat we 11 video’s kunnen inzetten op o.a. onze online kanalen en 1 overall video voor alle buurten samen.
  • In augustus zal er een speciale buurtentram rondrijden in het straatbeeld (i.s.m. GVB).
  • Maandelijks wordt in de Uitkrant (NL) en A-Mag (ENG) een buurt uitgelicht. In de overige communicatiemiddelen (website, mobile, social, video, outdoor, Store en vestigingen) zullen we gelijktijdig deze buurt uitlichten.
  • Met de buurtencampagne zoeken we altijd aansluiting op 24H. Zo sluit de uitgelichte buurt van de campagne aan op de planning van 24H.
  • Door een integrale campagne te voeren, zorgen we ervoor dat alle middelen en activiteiten in de customer journey op elkaar aansluiten. Last but not least zijn alle persmedewerkers en medewerkers van de I amsterdam Store en I amsterdam Visitor Centres gebriefd over het brede aanbod van de stad, zodat zij ook alle forenzen, bewoners, bezoekers en andere consumenten kunnen informeren over de buurten van Amsterdam.
Klik hier voor de buurtengids.

Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden en partnerships van Amsterdam Marketing neem contact op met: partner@iamsterdam.com.
Voor het aandragen van additionele buurten-tips neem dan contact op met: internet@iamsterdam.com.