Amsterdam Marketing heeft gebruik gemaakt van software van IBM om in korte tijd veel data te kunnen verwerken voor bijvoorbeeld het BOMA, maar ook om op basis van de I amsterdam City Card data ‘predictive analytics’ te kunnen uitvoeren. Met de software van IBM is de afdeling Research in staat om snel antwoord te geven op vragen uit de organisatie en van partners. Daarnaast heeft de afdeling Research dankzij de software meer inzicht in het gebruik van de I amsterdam City Card. Tot slot kan Amsterdam Marketing dankzij de software beter en accurater anticiperen op trends en ontwikkelingen. De jury was onder de indruk van de goede samenwerking tussen IBM en Amsterdam Marketing en de optimale benutting van de software door de afdeling Research.