Dit project heeft tot doel om internationale verblijfsbezoekers van Amsterdam te verleiden de regio in te trekken. In het marketingconcept van de Metropool Amsterdam maken we een volgende logische stap, waarbij de zes thema’s, zoals Amsterdam Beach, leidend zijn. Per themagebied zullen we met de betrokken stakeholders een integraal plan ontwikkelen waarin productontwikkeling, destinatieontwikkeling en marketingafstemming aan bod komen.