Vanwege onze ligging in Europa, maar ook onze gemakkelijke (snelle) verbindingen met andere landen – via trein, vliegtuig etc.- zijn wij een favoriete bestemming. Met 180 verschillende nationaliteiten en de mogelijkheid om open te communiceren over gevoelige onderwerpen als euthanasie en abortus heeft Amsterdam een positief imago. Daarnaast zorgt de compactheid van de stad ervoor dat veel verschillende bedrijven met elkaar samenwerken en de mogelijkheid voor start-ups en co-creatie groot is.

De hotel- en locatiepartners hebben allemaal hun eigen aanpak om een congres of beurs naar Amsterdam te halen. Het bepalen van de locatie is voor de congresorganisator vaak een eerste stap die genomen moet worden. Vanuit deze visie zijn dan ook drie video’s ontwikkeld die allen een van de USP’s vertegenwoordigen. Daarnaast zet Amsterdam Marketing een korte teaser in op social media en is er een verkorte film waarin alle drie de waarden terugkomen. De video’s zijn vrij te gebruiken voor de partners van Amsterdam Marketing.