Meerjarenplan Amsterdam Congresstad 2021-2024

We zijn ontzettend blij dat het strategisch Meerjarenplan Amsterdam Congresstad 2021-2024 is goedgekeurd door de Amsterdamse gemeenteraad. Deze goedkeuring betekent dat we de komende 4 jaar invulling mogen geven aan dit plan met als titel ‘Naar een innovatieve en duurzame congresstad met meerwaarde voor Amsterdam’.

Essentie van het plan is dat we van het oude congresmodel gericht op kwantiteit naar een nieuw model gaan gericht op kwaliteit. De focus ligt hierbij op congressen in LSH, A.I., Tech en rond het thema duurzaamheid, die meerwaarde hebben voor Amsterdam.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de sector. Wij kijken uit naar de invulling en uitwerking met onze partners.