New York, 10 april 2019 – Onder toeziend oog van wethouder Udo Kock, Financiën & Economische Zaken bekrachtigden de twee directeuren van amsterdam&partners en NYC & Company de hernieuwde samenwerking. In de zogeheten memorandum of understanding legden de steden vast hoe zij opnieuw gaan samenwerken op vier gebieden: hernieuwde balans tussen leefbaarheid & welvaren, de uitwisseling van relevante data, de inzet van kunstmatige intelligentie om bezoekers en bewoners gerichter te gidsen, en strategieën om de spreiding van bezoekers te intensiveren. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van data, kennis en ervaring met als doel verdergaande professionalisering en up-to-date kennis over de veranderende vraagstukken.

Zowel NYC & Company alsook amsterdam&partners richt zich op de versterking van de reputatie en het gidsen van bewoners, bezoekers en bedrijven. Al geruime tijd werken de twee steden samen, delen zij kennis en ervaring. De organisaties laten de afgelopen jaren zien dat zij meegroeien met de veranderende omgeving en de eisen die de steden vandaag de dag stellen. Beide organisatie beschikken over een groot netwerk met relevante partijen zoals overheden, gemeenten, NGO’s, corporate organisaties, bedrijfsleven, kennisinstituten, culturele organisaties, belangenorganisaties en bewoners. Mede daarom zijn zij van grote waarde voor de ontwikkeling van de metropolen.

Tegen de achtergrond van de Clipper werd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide steden, een handtekening gezet onder de overeenkomst door de directeuren Geerte Udo (amsterdam&partners) en Fred Dixon (NYC & Company).