Amsterdam, 11 april 2019 – Uit onderzoek blijkt dat de campagne Enjoy & Respect – gericht op het aanpakken van wangedrag in Amsterdam – een positief effect heeft. Zo blijkt dat 45% van de Engelse respondenten na het zien van de campagne zich veel meer bewust is dat overlast door wangedrag echt niet kan. Hetzelfde zegt 24% van de Nederlandse doelgroep. Ruim 20% van de Engelsen verklaart zelfs dat zij voor de campagne nooit hebben nagedacht over het onderwerp. Ditzelfde geldt voor 16% van de Nederlanders.

De meeste problemen door overlastgevend gedrag worden veroorzaakt door mannen tussen de 18-34 jaar uit Nederland en Engeland. De campagne Enjoy & Respect richt zich dan ook op bewustwording bij deze groep en maakt duidelijk dat overlast door wildplassen, afval, dronkenschap en lawaai niet wordt geaccepteerd en consequenties heeft.

“Het onderzoek naar het effect van de campagne Enjoy & Respect laat zien dat het daadwerkelijk een verandering teweeg brengt in de bewustwording. Dat is een eerste solide begin in de goede richting. Naast bewustwording zijn uiteraard andere maatregelen noodzakelijk om werkelijke gedragsverandering te realiseren”, aldus Geerte Udo directeur amsterdam&partners (voorheen Amsterdam Marketing).

Groot bereik online campagne

De uitingen vallen op, zo blijkt uit het onderzoek naar het campagne-effect. 41% van de Nederlandse respondenten geeft aan de campagne-uitingen te herkennen. Ditzelfde geldt voor 52% van de Engelse deelnemers aan het campagneonderzoek.

“Uit de cijfers blijkt dat met de bewustwordingscampagne Enjoy & Respect de doelgroep wordt bereikt. Door de campagne komt Amsterdam – vooraf aan het bezoek al – in contact met toeristen die de meeste overlast geven. Zo laten we ze vooraf weten dat bezoekers die zich gedragen en zich aan de regels houden welkom zijn, maar dat wangedrag niet wordt geaccepteerd en wordt beboet.”, benadrukt wethouder Udo Kock van Economische Zaken.

Samen sterk in de aanpak van overlast

Enjoy & Respect is een initiatief van amsterdam&partners. De campagne wordt mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven: Schiphol, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Amsterdam), Merlin Entertainments, de ondernemersvereniging van de Oudezijds Achterburgwal en de campings. Vervoersbedrijf GVB en buitenreclame specialist JC Decaux stelden mediaruimte beschikbaar. Deze gedeelde verantwoordelijkheid onderstreept het belang van gezamenlijk blijven werken aan een leefbare stad en de reputatie van Amsterdam. Gemeente Amsterdam, handhaving en politie zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van het idee, de uitvoering en opvolging.

Vanaf medio april gaat de campagne weer van start. Waarbij extra ingezet wordt op zichtbaarheid op luchthavens met low cost carriers, intensivering van online bannering op relevante websites en uitbreiding van de gebieden met location-based marketing-tools.