Daarnaast heeft iedere gids die een rondleiding geeft aan 5 mensen of meer, een ontheffing nodig. Dit geldt voor alle rondleidingen met een gids, dus ook voor bijvoorbeeld fiets- en segwaytours. Begin maart komt er op amsterdam.nl een online aanvraagformulier te staan waarmee gidsen een ontheffing kunnen aanvragen.

Aanbieders van rondleidingen dienen zich verder aan de volgende regels te houden:

  • Rondleidingen met meer dan 20 personen zijn niet meer toegestaan.
  • De rondleidingen moeten om uiterlijk 23.00 uur klaar zijn.
  • De groepen mogen niet stilstaan op plekken waar het vaak extra druk is, zoals de bruggen van de Oudezijds Achterburgwal en ingangen van winkels tijdens openingstijden.
  • Sekswerkers fotograferen mag niet en gidsen moeten ervoor zorgen dat groepen met hun rug naar de sekswerkers staan.
  • Geluidsversterking, schreeuwen en  alcohol- en drugsgebruik tijdens de tours zijn verboden.
  • Voor de rondleiding begint, wijst de gids de deelnemers erop respect te tonen voor bewoners, ondernemers en sekswerkers.

Amsterdam Marketing sluit zich aan bij deze veranderingen. Wij vragen onze partners, voor wie dit relevant is, dan ook gehoor te geven aan deze nieuwe regels. Wanneer men zich niet aan de regels houdt zal de ontheffing worden ingenomen en behouden wij ons ook het recht om een eventueel partnership te beëindigen.