Samenwerkende partijen kunnen een beroep doen op dit budget door een aanvraag in te dienen voor activiteiten of producten die aansluiten op de doelstelling van dit project. De aanvraag dient een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten en/of het benutten van kansen die in de verschillende gebiedsplannen benoemd zijn. 

Criteria deelname

Voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag dient u uw idee voor te leggen aan Amsterdam Marketing. Er wordt bekeken of de aanvraag voldoende aansluit bij de desbetreffende gebiedsplannen en waar nodig geven wij advies. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2018.

De aanvraag dient in elk geval gericht te zijn op internationale bezoekers die in Amsterdam verblijven en dient voor tenminste 50% gefinancierd te worden door de samenwerkingspartners. Ook dient de aanvraag volledig binnen de geografische grenzen van de Metropoolregio Amsterdam plaats te vinden. Een volledig overzicht van alle criteria kunt u vinden in het aanvraagformulier.

Deelname en fasering

Voor een eerste toetsingsmoment dient u contact op te nemen met Amsterdam Marketing om te kijken of uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Vanaf dat moment geldt de volgende planning:

  • Indienen aanvraag: uiterlijk 31 maart 2018 indienen bij Amsterdam Marketing. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging
  • Toekenning door de jury: eind april 2018
  • Uitvoering van toegekende activiteiten: 1 mei 2018 - 31 december 2018
  • Rapportage en uitingen naar ABHZ projectteam: 31 januari 2019

Aanvraagformulier en meer informatie

Download hier het aanvraagformulier met daarin tevens meer uitleg over de criteria voor deelname. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Niels Turner van Amsterdam Marketing via n.turner@iamsterdam.com of via 020-7026136