Amsterdam Marketing heeft een bedrag van 45.000 euro beschikbaar gesteld voor initiatieven passend in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Partijen konden een beroep doen op dit budget door een plan voor te leggen met activiteiten die aansluiten op de doelstelling van dit project: meer internationale bezoekers aan Amsterdam de regio rondom Amsterdam laten bezoeken. Er waren 22 inzendingen, door een deskundige jury zijn alle aanvragen getoetst aan de opgestelde criteria.

Negen aanvragen werden gehonoreerd. Het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' heeft als doel om meer bezoekers aan Amsterdam te verleiden om naast Amsterdam ook de omliggende regio’s te bezoeken. Er zijn 6 themaregio’s: Old Holland, New Land, Castles & Gardens, Flowers of Amsterdam, Amsterdam Beach en Authentic Haarlem. De toeristische sector wordt aangespoord nieuwe toeristische producten te ontwikkelen die internationale bezoekers aan Amsterdam verleiden een bezoek te brengen aan de regio.

22 aanvragen

De 22 aanvragen zijn afkomstig uit 5 verschillende themaregio’s (waarvan de meesten uit Old Holland). Negen inzendingen zijn gehonoreerd. In totaal is er een bedrag toegekend van 44.000 euro.

9 winnaars

De projecten Discover castles & gardens of Amsterdam by bike, Scooter experience en Visit Beemster, worden ondersteund met elk een budget van € 10.000. Het overige geldbedrag is verdeeld onder de projecten Flower Art Museum, Zaanse Schans by bike & discover Waterland, Amstel river countrysite, Verkoopkiosk ms Waterland, Architectuurwandeling Almere en Werkeiland.

Ontsluiting regio per fiets of e-bike

Opvallend is dat er veel is gepleit voor een gezamenlijke aanpak voor de ontsluiting van de metropoolregio op de fiets of per e-bike. Er zijn veel losse aanvragen binnengekomen die op kleine, lokale schaal punt A en punt B aan elkaar willen koppelen.

Cheques

Afgelopen donderdag zijn de winnaars door Amsterdam Marketing in het zonnetje gezet en werd hen op feestelijke wijze de cheques overhandigd.