Het elders in zetten van de letters past in het voornemen van het nieuwe college om samen met ons nog nadrukkelijker in te gaan zetten op spreiding van bezoekers. En ondersteunt de door ons ingezette strategie om Amsterdam groter te maken. Door herhaalbezoekers te stimuleren andere buurten te bezoeken. Door internationale bezoekers te gidsen naar de Metropool Amsterdam. Door samen te werken met steden als Den Haag, Leiden en Haarlem om cultuuraanbod in die steden onder de aandacht te brengen van bezoekers in Amsterdam. Deze koers varen we al geruime tijd.

Het laten reizen van de I amsterdam letterset naar andere minder drukke locaties en delen van de stad ondersteunt het doel om bezoekers beter te verdelen over de stad om zo zwaarbelaste locaties enigszins te ontlasten en minder bekende plekken onder de aandacht te brengen. Uit de vele reacties blijkt bovendien duidelijk dat het ‘hebben’ van de letters in andere stadsdelen zoals Zuidoost en Nieuw West wordt gezien als een aanwinst waar men trots op is.

I amsterdam is het motto waaraan we een breed scala aan activiteiten, communicatiemiddelen, campagnes, diensten en producten verbinden. Al jaren bouwen we met alle stakeholders aan dit motto. Het verbindt bewoners, bezoekers en bedrijven aan onze stad.

We gaan de komende periode enkele zaken in gang zetten.

Het belangrijkste is – passend bij de gastvrije en professionele stad die we zijn - dat we de bezoekers die onder meer voor de I amsterdam letters naar het Museumplein komen opvangen en voorlichten. Te zijner tijd zetten we daarom gastheren en -vrouwen in om deze duizenden bezoekers per dag te woord te staan.

In overleg met de stadsdelen, culturele instellingen, bewoners en bedrijven bekijken we waar de letters naartoe verhuizen. Er liggen inmiddels meerdere aanvragen waaronder het verzoek vanuit stadsdeel Zuidoost. We willen graag in overleg de verschillende mogelijkheden bekijken en bespreken. Zodra bekend is waar de I amsterdam letters naartoe gaan, informeren we belangstellenden via onze online kanalen.