Door bijvoorbeeld transparant te communiceren over de specifieke faciliteiten waarmee gebouwen zijn uitgerust. Op deze manier wordt het inzichtelijk voor mensen met een handicap of een bezoek ook echt mogelijk is. In Nederland is per 2017 het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap geratificeerd. Dit houdt kort gezegd in dat publieke gebouwen, hotels, pretparken, musea en restaurants toegankelijk dienen te zijn voor iedereen.

Kijkt u voor meer informatie ook eens op de website van de belangenorganisatie Clientenbelang Amsterdam.