10 punten plan hervorming toerisme (KHN)

Actieplan Stad in Balans van meer dan 20 bewonersorganisaties 

Amsterdam in Progress

Deltaplan Toerisme - S. Hodes 

Raadsbrief aanpak Binnenstad – F. Halsema 

Perspectief 2030 – NBTC

Programmaplan Amsterdam 750 jaar

Volksinitiatief – Amsterdam heeft een keuze 

Visie op de binnenstad van Amsterdam 2040 - Z. Hemel