Duurzame bezoekerseconomie

De coronacrisis heeft Nederland hard geraakt. Vooral de Metropoolregio Amsterdam is zwaar getroffen. De crisis is nog niet over en laat zien hoe afhankelijk de stad is geworden van een eenzijdige bezoekerseconomie. De vraag is: hoe ziet de toekomst van Amsterdam er uit?

Over de duurzame bezoekerseconomie

(read in English)

Bezoekers horen bij het internationale karakter van Amsterdam. Helaas hebben we de afgelopen jaren ook op bepaalde plekken overlast ervaren en is in bepaalde gebieden de leefbaarheid aangetast. We willen niet terug naar deze situatie. We willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt.

Het college van de gemeente Amsterdam heeft ons, als verbindende partij in de MRA, gevraagd een advies uit te brengen over de toekomst van de bezoekerseconomie.

Dit advies is in twee maanden tot stand gekomen in samenwerking met ruim honderd betrokkenen: experts, partners, bewonersorganisaties, ondernemers en culturele instellingen uit de gehele stad. Door al deze partijen met elkaar te verbinden, hebben we een gezamenlijk beeld kunnen schetsen van een duurzame bezoekerseconomie.

We zijn er trots op dat dit advies een advies is van de stad voor de stad. Wij bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Download het Adviesrapport

 

Bekijk de video