Privacyverklaring - Verwerking specifieke verklaring

Deze informatie omtrent de specifieke verklaring moet in samenhang met de Algemene Privacyverklaring van Stichting amsterdam&partners worden gelezen. 

Algemeen
We verwerken de persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene Privacyverklaring van Stichting amsterdam&partners hebben we onze algemene uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie over de uitoefening van je rechten opgenomen. In deze verwerking specifieke verklaring geven we meer informatie over de doelen en andere relevante informatie over de verwerking ten aanzien van de Chatbot Goochem.

Vanwege wijzigende wetgeving of andere ontwikkelingen kan deze specifieke privacyverklaring worden geüpdatet. De meest recente versie van deze privacy verklaring wordt vermeld op onze website www.iamsterdam.com. Aan het einde van de verklaring vermelden we op welke datum de verklaring voor het laatst is aangepast.

Verantwoordelijke
Stichting amsterdam&partners is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
We hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Je kunt met de DPO contact opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@iamsterdam.com

Verwerken van persoonsgegevens
We verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens. Het is afhankelijk van de specifieke verwerking welke gegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Deze en overige relevante informatie zijn hieronder opgenomen.

Chatbot Goochem
Doel
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens voor Chatbot Goochem is om de gebruiker relevante culturele tips te geven.

Grondslag
We verwerken de persoonsgegevens op basis van toestemming.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden bewaard in het systeem van de Chatbot zijn deels afhankelijk van de gegevens die je zelf in je openbare profiel op Facebook hebt gezet.

Afhankelijk van je privacy-instellingen op Facebook kan het gaan om:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Gebruikersnaam op Facebook;
 • E-mail

Daarnaast worden, als je daar apart toestemming voor hebt gegeven, de volgende gegevens van je Facebook-profiel gebruikt om de suggesties nog persoonlijker te maken:

 • Page likes;
 • Evenementen waar je naartoe bent gegaan of naartoe gaat;
 • Je vriendenlijst
 • Gemeenschappelijke vrienden;

De Chatbot verwerkt daarnaast gegevens als je die zelf aan de Chatbot verstrekt.  
Hierbij kan het gaan om:

 • Thema: waar heb je zin in?
 • Locatiegegevens
 • Cultuurgenre, tijd en locatie van het evenement
 • Feedback die je geeft op de suggestie van Chatbot
 • Favoriet maken van een suggestie van Chatbot
 • Tekst die je zelf in een open veld hebt ingetikt

Ontvangers
In verband met de Chatbot Goochem delen we je persoonsgegevens met Chatfuel (systeem waar de chatbot mee is gebouwd) en Mediaconnect (systeem welke de gebruikersprofielen opslaat).

Doorgifte 
De persoonsgegevens worden wel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Hiervoor is voldaan aan de op grond van de AVG en bijbehorende wet- en regelgeving verplichte voorschriften zodat je persoonsgegevens voldoende beschermd zijn.

Profilering
In het kader van de Chatbot Goochem maken we gebruik van profielen. Dit betekent dat we gegevens verzamelen die jou als persoon omschrijven. Zo vragen we je je interesses aan te geven om onze dienstverlening op jouw voorkeuren te kunnen afstemmen. 

Bewaartermijnen
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of niet langer dan bepaald is in de Archiefwet. De Chatbot Goochem bewaart je gegevens zolang je de Chatbot gebruikt. Na 12 maanden inactiviteit (je gebruikt de chatbot niet) is er te weinig reden om je data te bewaren. Dan verwijderen we alle data waar uit je kan afleiden wie de persoon is. Wel behouden we metadata (b.v.: “iemand van 24 jaar heeft deze informatie gevraagd”) waardoor we kennis blijven opbouwen in de Chatbot en daarmee steeds relevantere aanbevelingen aan de deelnemers kunnen doen. 

Een gebruiker van de Chatbot van wie de persoonsgegevens verwijderd zijn, begint weer als een nieuwe blanco gebruiker. Hij/zij ‘profiteert’ dus niet meer van zijn eigen historische data.

Uitoefenen van rechten en klachten
Informatie over (het uitoefenen van) je privacy rechten of het indienen van een klacht vind je terug in de Algemene privacyverklaring. 

Contact
Als je na het lezen van de algemene en specifieke privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan contract op met onze DPO via dataprotection@iamsterdam.com.  

Amsterdam, mei 2019