De metro

Het Amsterdamse metronetwerk is van recente datum. Pas in 1977 werden de eerste metrolijnen in gebruik genomen. Die gingen vooral naar woongebieden buiten de stad. De behoefte bleef bestaan aan een metrolijn die onder de binnenstad door zou gaan. Dat was een probleem. Amsterdam is namelijk gebouwd op drassige grond. Elk gebouw in de stad wordt dan ook ondersteund door houten palen die diep in de grond geheid zijn. Een metronetwerk zou daaronder gegraven moeten worden. Dat bleek - aanvankelijk - zowel technisch als financieel niet haalbaar.

Noord/Zuidlijn

Uiteindelijk werd besloten tot de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Deze metrolijn gaat vanuit Amsterdam Noord onder het IJ door, naar CS. Daar gaat het verder richting Dam, om via het Rokin uit te komen bij Station Zuid/WTC. Met de daadwerkelijke aanleg werd begonnen in 2003. De verwachting was dat het 9,2 km lange traject gereed zou zijn in 2011. Dat bleek niet haalbaar. Daarop werd het jaar 2013 genoemd, maar ook dat is inmiddels een gepasseerd station. Nu wordt 2015 genoemd als gereeddatum. Met de vertraging stegen ook de kosten: zo is de bijdrage die de gemeente Amsterdam levert, nu drie keer zo hoog als oorspronkelijk was begroot.

Verdere plannen

Tot 2020 staan nog een aantal plannen op stapel. Zo is het de bedoeling dat de Noord/Zuidlijn vanaf station Zuid/WTC wordt verlengd naar Schiphol. Een ander plan behelst een verbinding tussen CS en de Isolatorweg (eindpunt lijn 50). Daarmee zou een Ringlijn worden gerealiseerd. Tot slot wordt gestreefd naar ontvlechting van het metronet. Drie van de vier metrolijnen vertrekken momenteel vanaf CS. Nadeel hiervan is dat vertraging bij één metrolijn, gevolgen heeft voor de andere lijnen. Door metrolijnen vanaf verschillende stations te laten vertrekken, wordt dit probleem ondervangen.