De stichting geeft informatie op historisch, architectonisch, maatschappelijk, toeristisch en economisch vlak. Dit zorgt voor verbondenheid, waardering en versterking van het draagvlak met bewoners, bedrijven en (inter-)nationale bezoekers.

De Stichting organiseert jaarlijks onder meer de Open Toren Dag Amsterdam. Historische en hedendaagse torens openen op deze dag hun deuren voor het publiek.