De eerste nederzettingen ontwikkelden zich in de afgelopen vierhonderd jaar tot een moderne gemeente. Maar de structuur van zuivere vierkanten en kwadranten bleef ongeschonden. In 1999 verkreeg De Beemster de status van werelderfgoed, vanwege die unieke verkaveling en vanwege het uitzonderlijke voorbeeld van een door de mens geschapen architectonisch ensemble en landschap.