De werkplaats specials is voor iedereen die zelfstandig wil tekenen en schilderen naar de modellen; er wordt geen lesgegeven. Tijdens de twee dagdelen werk je zelfstandig en met materialen waarmee je het liefst werkt en zelf meeneemt. Uitgangspunt is om als groep geïnspireerd samen twee dagdelen lekker te tekenen en te schilderen. Modellen Fernando en Fernanda zullen poseren.

De sessie start met een inleidend praatje door leider Ruud, waarin hij ingaat over het contrast tussen de persoon van de kunstenaar en zijn werk. Gauguin maakte heel poëtische schilderijen met bedachtzame transparante toetsen, maar had een heftig temperament, was enorm overheersend, een ruziezoeker, die het ook met de waarheid niet altijd even nauw nam.

Je werkt de twee dagdelen met twee half geklede modellen die lange standen aannemen.