De effectenbeurs, ontworpen door Hendrik Berlage, werd in 1903 voltooid. Het decoratieprogramma van de Beurs, waarin onder meer de ontwikkeling van de handel in Amsterdam door de eeuwen heen is verbeeld, werd opgesteld door de dichter Albert Verwey. Aan de uitwerking ervan werkte vooraanstaande kunstenaars zoals Antoon Derkinderen, Joseph Mendes da Costa, Richard Roland Holst en Jan Toorop mee.

Al het beeldhouwwerk aan het exterieur is van de hand van Lambertus van Zijl (1866-1947). Het beeld van J.P. Coen (hoek Damrak-Oudebrugsteeg) verwijst naar de zeevaart, de VOC en de koloniën, allen belangrijk voor de ontwikkeling van Amsterdam als internationaal handelscentrum.