Privacyverklaring Chatbot

1) Algemeen

Stichting Amsterdam Marketing en de gemeente Amsterdam vinden het heel belangrijk dat persoonsgegevens van gebruikers van de Chatbot zeer zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij vertellen je graag hoe wij dat doen.

Allereerst houden we ons natuurlijk aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Omdat de Chatbot een samenwerkingsproject is van Stichting Amsterdam Marketing en gemeente Amsterdam hebben we afgesproken dat gemeente Amsterdam als “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangemerkt.

De Chatbot maakt gebruik van platforms van andere organisaties, te weten Facebook Messenger en Chatfuel. Als je wilt weten hoe andere organisaties in de Chatbot je gegevens verwerken en beveiligen, verwijzen wij je naar het privacybeleid van die organisaties.

De volledige privacyverklaring van de Chatbot kun je hier downloaden.

2) Waarom verwerkt de Chatbot gegevens?

De Chatbot verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

De Chatbot gebruikt deze gegevens om:

 • Speciaal voor jou op maat gemaakte tips te geven voor spannende, leuke, interessante culturele evenementen;
 • Je te attenderen op evenementen en culturele bijeenkomsten in de hele Metropoolregio Amsterdam, misschien ook in plaatsen waar je anders niet zo vaak komt.

Het uitgangspunt van de Chatbot van de gemeente Amsterdam is om niet meer gegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk is. Strikt genomen is dit in de huidige situatie nog niet zo, maar dit heeft een technische oorzaak. Het platform waar de Chatbot op draait is namelijk het platform met het grootste bereik onder de doelgroep én het enige platform waar op dit moment deze technische innovatie op mogelijk is. Toekomstige innovaties van de Chatbot zullen echter altijd aan het uitgangspunt “niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk” getoetst worden en hiermee zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht. Het kan dus bijvoorbeeld zo zijn dat we in de toekomst van een ander platform gebruik gaan maken. Als dat zo is, dan word je hiervan uiteraard op de hoogte gesteld.

De gemeente Amsterdam gebruikt je gegevens niet voor marketingdoeleinden. We sturen je dus géén aanbiedingen van commerciële producten of diensten. Ook waken we ervoor dat je gegevens op andere wijze commercieel worden ingezet, ook al omdat dit de doelstelling van de Chatbot onderuit kan halen.

 

3) Welke gegevens bewaart de Chatbot?

Persoonsgegevens: de gegevens die worden bewaard in het systeem van Chatbot zijn deels afhankelijk van de gegevens die je zelf in je openbare profiel op Facebook hebt gezet.

Afhankelijk van je privacy-instellingen op Facebook kan het gaan om:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Gebruikersnaam op Facebook;
 • E-mail

Daarnaast worden, als je daar apart toestemming voor hebt gegeven, de volgende gegevens van je Facebook-profiel gebruikt om de suggesties nog persoonlijker te maken:

 • Page likes;
 • Evenementen waar je naartoe bent gegaan of naartoe gaat;
 • Je vriendenlijst;
 • Gemeenschappelijke vrienden;

De Chatbot verwerkt daarnaast gegevens als je die zelf aan de Chatbot verstrekt.  

Hierbij kan het gaan om:

 • Thema: waar heb je zin in?
 • Locatiegegevens
 • Cultuurgenre, tijd en locatie van het evenement
 • Feedback die je geeft op de suggestie van Chatbot
 • Favoriet maken van een suggestie van Chatbot
 • Tekst die je zelf in een open veld hebt ingetikt

 

4) De Chatbot draait op Messenger van Facebook.

    Hoe werkt dat?

 1. De Chatbot vraagt vooraf of je toegang wilt geven tot je profiel op Facebook. Als je geen toestemming geeft, zal de Chatbot geen persoonsgegevens van je verwerken.

   

 2. Als je toestemming geeft, dan krijgt Chatbot toegang tot je openbare profiel op Facebook. Welke gegevens dat precies zijn hangt dus af van je privacy-instellingen op Facebook.

   

 3. De Chatbot praat met je via de chatfunctie van Messenger. De inhoud van deze berichten is geheim. Meer daarover kun je hier lezen: https://nl-nl.facebook.com/help/messenger-app/1488729264672564?helpref=uf_permalink

5) Verstrekken van gegevens aan andere organisaties

De gemeente Amsterdam  is wettelijk verplicht informatie te verstrekken op verzoek van justitie. Wij leveren op die informatie slechts in het geval van een formele vordering en alleen als die vordering voldoet aan de regels en de wet. Je persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

6) Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om schriftelijk aan de gemeente Amsterdam  te vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke persoonsgegevens dat zijn. Als vervolgens blijkt dat deze persoonsgegevens onjuist zijn, dan kun je de gemeente Amsterdam  verzoeken om je gegevens te wijzigen. Als je vindt dat de gemeente Amsterdam  deze gegevens niet mag verwerken, dan kun je ons verzoeken om je gegevens te verwijderen. Stuur je verzoek samen met een kopie legitimatiebewijs via de website of per post. Je krijgt dan binnen vier weken te horen of wij aan je verzoek kunnen voldoen. Via de website kun je natuurlijk ook andere vragen over privacy mailen.

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij de persoonsgegevens van gebruikers van de Chatbot onder de 16 jaar alleen verstrekken aan de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.

 

 

 

7) Hoe lang worden je gegevens bewaard?

 

Openbare profiel Facebook:

De Chatbot bewaart je gegevens zolang je de Chatbot actief gebruikt. Na maximaal 12 maanden inactiviteit (je gebruikt de Chatbot niet) worden al je persoonsgegevens automatisch uit de Chatbot verwijderd en vernietigd.

 

Gegevens die je zelf verstrekt hebt:          

De Chatbot bewaart de gegevens die je zelf hebt verstrekt, zolang je de Chatbot actief gebruikt. Na maximaal 12 maanden inactiviteit (je gebruikt de Chatbot niet) worden al je persoonsgegevens automatisch uit de Chatbot verwijderd en vernietigd.

 

De Chatbot bewaart je gegevens zolang je de Chatbot gebruikt. Na 12 maanden inactiviteit is er te weinig reden om je data te bewaren. Dan verwijderen we alle data waar uit je kan afleiden wie de persoon is. Wel behouden we metadata (b.v.: “iemand van 24 jaar heeft deze informatie gevraagd”) waardoor we kennis blijven opbouwen in de Chatbot en daarmee steeds relevantere aanbevelingen aan de deelnemers kunnen doen. Een gebruiker van de Chatbot van wie de persoonsgegevens verwijderd zijn, begint weer als een nieuwe blanco gebruiker. Hij/zij ‘profiteert’ dus niet meer van zijn eigen historische data.

 

8) Heb je nog vragen, tips of ideeën?

 

We horen het graag via dit formulier!