Duur

De meststallen waren een beetje een teleurstelling voor de Vereeniging. Het complex viel door een aantal miscalculaties duurder uit dan begroot en het bestuur beschouwde het weliswaar als een zeer nuttige voorziening, maar vond ook dat het gebouw in esthetisch opzicht weinig bijdroeg aan het Park. Toch is het voor een utiliteitsgebouw zeer zorgvuldig vormgegeven, in een stijl geïnspireerd op de Hollandse Renaissance, de bouwkunst uit de Gouden Eeuw.

 

Tegenwoordig huist het Kinderkookkafe in de dubbele loods. Foto: Trude von Liebenstein

Stadsingenieur

De meststallen werden ontworpen door stadsingenieur Van Niftrik. Als belangrijkste adviseur van onder andere de directeur Publieke Werken drukte hij tussen 1864 en 1901 een groot stempel op de stadsuitbreiding van Amsterdam. De meeste werken die hij uitvoerde waren van civieltechnische aard in gemeentedienst, maar soms nam hij ook particuliere opdrachten aan. Deze mestberging is een van de weinige door hem ontworpen gebouwen.

 

De Meststallen stonden er slecht bij. In 2005 ging een restauratie van start. Foto: Stadsherstel

Renovatie

In 2005 verkeerde het complex in zeer slechte staat en startte een grondige restauratie. Tijdens de werkzaamheden stuitte men op een ingenieus systeem voor de afvoer van mestvocht dat in de betonnen funderingsplaat was opgenomen. Via hellende vlakken in de vloer loosde iedere stal met een pijp het vocht buiten de muren. Sinds de renovatie biedt de meststal onderdak aan (onder andere) een kinderopvang en het Kinderkookkafé en doet het dienst als werfgebouw/opslag van materialen voor Stadsdeel Zuid.

 

Het interieur van het Kinderkookkafe. Foto: Ernest Annyas