Meningsverschil

De Parkkerk kende in de beginjaren roerige periodes. De eerste dominee, Johannes Geelkerken, kwam tweemaal in conflict met de Gereformeerde Synode. In 1926 werd hij zelfs uit zijn ambt ontheven vanwege een meningsverschil over het Bijbelverhaal van Eva en de slang. Samen met andere opstandige predikanten stichtte hij een nieuwe kerkgemeenschap, de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband. Zijn diensten bleef hij tot 1946 houden in de Parkkerk. Toen ging de nieuwe stroming op in de Nederlands Hervormde Kerk.

 

Nederlands Hervormde 'Parkkerk', gezien vanaf het Vondelpark

Verstopt

Tot 1994 heeft de Parkkerk dienst gedaan als kerkgebouw. Vervolgens was er korte tijd een danscentrum in gevestigd. In 2004 is begonnen met de restauratie. De kerk werd heringericht tot concertgebouw voor orgelmuziek. Daarbij werd ook de toren, waarvan de spits in 1963 was verwijderd, in oorspronkelijke staat hersteld. Bij het bereiken van het hoogste punt in maart 2005 is in de torenspits een document verstopt met het restauratieverhaal.

 

Bouw Nederlands Hervormde, oorspronkelijk Gereformeerde Parkkerk, architect E.A.C. Roest, 1918

Concerten

In 2006 opende het orgelcentrum zijn deuren. Met het monumentale Sauer-orgel als middelpunt is de Parkkerk nu het onderkomen voor de stichting Het Orgelpark. Deze organisatie bevordert moderne, niet-kerkelijke orgelmuziek en organiseert met grote regelmaat concerten in de kerk. Overdag oefenen hier organisten en conservatoriumstudenten – de reden dat de kerk buiten concerten niet toegankelijk is voor publiek.

 

Interieur Nederlands hervormde 'Parkkerk'; gezicht op de gaanderij