Laatste opdracht

Al vroeg in zijn carrière maakte Blaauw naam als architect in de stijl van de Amsterdamse School. Zijn latere ontwerpen ogen soberder en strenger; juist uit die periode dateren zijn belangrijkste opdrachten. Het kantoorgebouw voor de Raad van Arbeid, het uitvoerend orgaan van de sociale zekerheid en voorloper van de Sociale Verzekeringsbank, was daar één van. Het gebouw aan de Wibautstraat zou Blaauw’s laatste grote opdracht zijn. Hij overleed voor het voltooid was. Collega-architect Zwiers maakte het werk af.

 

Raad van de Arbeid gebouw uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Foto: Nederlands Architectuurinstituut

Algemeen Uitbreidingsplan 1934

De eerste plannen voor de Wibautstraat dateren van ruim voor de Tweede Wereldoorlog. De straat maakte al deel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934. Er lagen toen nog belangrijke sporen en stations, maar aan een nieuwe route door Amsterdam Oost werd inmiddels gewerkt in het project ‘Spoorwegwerken Oost’. Deze alternatieve route maakte de oude sporen overbodig; er kwam ruimte voor de weg die later een doorgaande route zou worden tussen het Gooi en het Noorden van het land.

 

Raad van de Arbeid gebouw, 2007

Singelgrachtgebouw

Het gebouw van de Raad van Arbeid is tegenwoordig ook bekend als het Singelgrachtgebouw en maakt deel uit van de nieuwe Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam. Het vernieuwde gebouw werd in 2008 als eerste in gebruik genomen. De gehele Amstelcampus is naar verwachting in 2015 gereed.

 

De Wibautstraat in 2006. Links de Raad van Arbeid en het Wibauthuis (gesloopt)