Grootste brug van Amsterdam

De Dienst der Publieke Werken was verantwoordelijk voor het technisch ontwerp, Berlage voor het architectonische. Op 28 mei 1932 werd de Berlagebrug onder grote belangstelling geopend. De brug was op dat moment niet alleen het verste verwijderd uit het stadscentrum, het was ook de grootste van Amsterdam (80 meter lang en 24 meter breed).

 

Prentbriefkaart, feestelijke opening Berlagebrug, 28 mei 1932

Symboliek

Berlage had bij het ontwerp van de brug zoals gebruikelijk veel aandacht voor de decoratieve afwerking en symboliek. De grote toren aan de centrumkant draagt een vier meter hoge beeltenis van de Genius van Amsterdam terwijl ze uit het water rijst. Ontwerper van de keramieken plaat is Hildo Krop. Destijds waren ook de kleuren van de steensoorten die Berlage gebruikte goed te zien: grijs natuursteen, geel Beiers graniet, rode klinkers en groene tegels.

Zicht op de Berlagebrug, vermoedelijk jaren '30 van de vorige eeuw

De intocht van de Canadezen

Op 5 mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog officieel afgelopen, maar de dagen erna heerste er grote verwarring. Op 7 mei, de dag dat een Britse verkenningseenheid de stadsgrens van Amsterdam bereikte, vielen op de Dam nog doden en gewonden. Voor Amsterdam kwam het feitelijke einde van de oorlog toen op 8 mei een grote legermacht van Canadezen via de Berlagebrug de stad in trok.

 

Bevrijding, intocht Canadezen, 8 mei 1945. Foto: Charles Breijer / Nederlands Fotomuseum