Spoorwegwerken Oost

De Spoorwegwerken Oost werden uitgevoerd in de periode 1936 – 1940. Er kwam een directe treinverbinding tussen Utrecht en Amsterdam Centraal, waardoor het oude kopstation op het Rhijnspoorplein gesloopt kon worden en er ruimte kwam voor de Wibautstraat. Door de verhoogde ligging van de nieuwe spoorlijnen werden de spoorwegovergangen in Oost, die voor veel oponthoud zorgden, overbodig.

 

Het Amstelstation, 1970

Overstapstation

Tegenwoordig is het Amstelstation niet alleen een treinstation, maar ook een metrostation. Al in het oorspronkelijk ontwerp was het Amstelstation bedoeld als overstapstation. Schelling besteedde nadrukkelijk aandacht aan het 'voor- en natransport' per fiets, auto, tram, bus of taxi. Zijn doel was, aldus de architect zelf, om een 'geordend stelsel van andere verkeersmiddelen' mogelijk te maken.

 

Muurschildering van Peter Alma in het Amstelstation

Kunst in het station

Bij het Amstelstation zijn twee kunstwerken van beeldhouwer Theo van Reijn te zien. Het bronzen werk tegen de buitengevel stelt de toekomst van de spoorwegen voor. Het beeld van de zittende vrouw in de hal is getiteld: ‘Terugblik’. De twee enorme wandschilderingen in de stationshal zijn van de hand van kunstenaar Peter Alma, een vriend van de wereldberoemde Piet Mondriaan. Op beide schilderingen speelt het thema ‘treinen en reizen’ een centrale rol.

Muurschildering van Peter Alma in het Amstelstation