Boomhuis

Aan het eind van de middeleeuwen klonk bij zonsondergang de Boomklok, als de Amsterdamse haven met balken (‘bomen’) werd afgesloten voor de nacht. In 1662 werd niet ver van de Boomklok, het eerste Tolhuis gebouwd. Hier moesten schepen betalen voor gebruik van de nieuwe Buikslotertrekvaart, die vanaf Amsterdam door de Volewijckslanden toegang gaf tot Waterland in het noorden.

 

Buiksloterweg 7, Tolhuistuin

Herberg

Veel reizigers die de stad niet meer inkwamen, vroegen een slaapplek aan de tolgaarder die in het Tolhuis woonde en er kantoor hield. Het duurde niet lang voor hij een drukbezochte herberg bezat. Behalve scheepslieden bezochten ook dagjesmensen het Tolhuis, die afkwamen op het naastgelegen galgenveld.

 

Terras Tolhuistuin, 2009

Lusthof en feestgedruis

In 1859 werd onder grote belangstelling het huidige Tolhuis geopend. Iedereen was benieuwd naar het nieuwe ‘ontspanningslokaal’ en binnen drie weken stond de teller op drieduizend bezoekers. Een van de pachters toverde de Tolhuistuin om in een lusthof, met schietbanen, handboogbanen, kegelbanen en een toneelzaal. Verliefde stelletjes verkenden de slingerpaadjes door het groen. Onder oude bomen kwamen massa’s mensen luisteren naar het Parkorkest in de muziektent. Eens per jaar mochten armeluiskinderen uit de Jordaan een dag komen spelen.

 

Tolhuistuin met Overhoekstoren, 2008

Nieuwe start

In 1938 nam Shell bezit van het terrein, tot Amsterdam het terugkocht in 2008. De tuin wordt ’s zomers weer drukbezocht door liefhebbers van muziek, film en kunst. Het volledige complex opent na de verbouwing van het paviljoen, in de nazomer van 2011.